جلد دوازدهم یادداشت های سیاسی ایران منتشر شد


2819 بازدید

جلد دوازدهم یادداشت های سیاسی ایران منتشر شد

به گزارش روز چهارشنبه موسسه فرهنگی و انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، این کتاب 14 جلدی شامل مکاتبات میان سفارت انگلیس در تهران با وزارت امور خارجه این کشور در سال های 1881 تا 1965است که تاکنون 12 جلد آن منتشر شده است.

جلد دوازدهم کتاب یادداشت های سیاسی ایران به موضوع خروج رضاخان از ایران و روی کار آمدن محمدرضا پهلوی و حضور متفقین در ایران می پردازد.

این اثر به علت حجیم بودن مطالب در دو بخش منتشر شده که هم اکنون بخش دوم آن با شمارگان یکهزار نسخه و 1652 صفحه با قیمت 28 هزار و 500 تومان توسط انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی وارد بازار کتاب شده است.


ایرنا