دیدار هویدا، شریف‌امامی، ریاضی، اقبال و... با شاه


3103 بازدید

5 مهر 1355 هویدا نخست‌وزیر، شریف امامی رئیس‌سنا، ریاضی رئیس مجلس، اقبال مدیر عامل شرکت نفت، جمشید آموزگار و هوشنگ انصاری از رهبران حزب رستاخیز، همراه با دو عضو بنیاد اشرف پهلوی در دیدار با محمد‌رضا پهلوی و خواهرش اشرف.


دیدار هویدا، شریف‌امامی، ریاضی، اقبال و... با شاه