مذاکرات امام خمینی و رهبران سیاسی مخالف شاه در نوفل لوشاتو


مذاکرات امام خمینی و رهبران سیاسی مخالف شاه در نوفل لوشاتو
پاریس-خبرگزاری فرانسه-23 اکتبر 1978

امروز منابع موثق ایرانی در پاریس اعلام کردند: آیت الله خمینی برای ایجاد یک استراتژی مشترک، مذاکرات خود را با نمایندگان مخالفان سیاسی ایران آغاز کرده است. وی دیروز با مهدی بازرگان ملاقات و گفتگو کرد. کریم سنجابی رهبر جبهه ملی نیز بزودی وارد پاریس خواهد شد تا با آیت الله گفتگو کند. آیت الله خمینی همچنین قرار است با یک رهبر مذهبی مشهد ملاقات کند. گزارش مطبوعات تهران حاکیست که این مقام مذهبی، ده‌ها تلگرام برای متقاعد ساختن آقای خمینی به بازگشت به ایران، به پاریس مخابره کرده است. از جمله بازدیدکنندگان امروز آیت الله خمینی، آقای رضائی است که چهار پسر او به اتهام فعالیت علیه رژیم شاه تیرباران شده اند. امروز همچنین یک رهبر مذهبی که از خمین آمده بود با آیت الله ملاقات کرد.

علیرغم گزارش مطبوعات تهران، اردشیر زاهدی در توقف کوتاه خود در پاریس با آقای خمینی ملاقات نکرد. وی حتی تقاضای چنین ملاقاتی نیز نکرده بود. امروز در محافل نزدیک به آیت الله گفته شد، اخبار رسیده از تهران حاکیست در جلسه ای که با حضور شاهنشاه تشکیل شده بود، فرمانده عالی نیروهای ارتش با تشکیل دولت نظامی مخالفت کرده است.