گزارش ساواک از جلسه درس امام خمینی در نجف


گزارش ساواک از جلسه درس امام خمینی در نجف
خیلی محرمانه

شماره گزارش: 5121/21

تاریخ گزارش: 10/12/ 48

موضوع: نطق خمینی در نجف

نطق خمینی در نجف راجع به اوضاع سیاسی در چند مورد خلاصه می‌شود:

1- بحث درس وی درباره ولایت فقیه(مجتهد) بود که در این مورد گفته فقیه باید در امور اجتماعی و سیاسی مداخله کند. به من می‌گویند بیا بیع و معامله درس بگو، اسلام را [دارند] از بین می‌برند و من هنوز در دادوستد حرف می‌زنم. مجتهد باید در تمام شئونات مداخله کند.

2- صرف کردن خمس و وجوهات و جمع‌آوری یک پنجم تمام ثروت مسلمانان برای تهیه تجهیزات نظامی جهت حفظ آب و خاک اسلام.

3- حمله به اعلیحضرت ایران[=شاه] به این عبارت: خلفاء سابق مثل علی علیه‌السلام روی حصیر و زمین نشسته قضاوت می‌کردند، ولی سلطانِ ایران مبلغ هشتصد میلیون تومان برای تاجگذاری خرج کرد.

4- حمله سخت به اعراب و رؤسای عرب از اینکه 100 میلیون عرب در مقابل 2 میلیون اسرائیلی عرضه ندارند، و در اثر مخالفت با هم، در استعمار دولت کمونیست شوروی قرار می‌گیرند.

به طوری که مکرر شنیده می‌شود حمله خمینی به [حکومت] ایران فقط راجع به قسمت تاجگذاری است. شخصی به نام حاج معماری نوار خمینی را آورده بود و آیت الله گلپایگانی روز چهارشنبه ساعت 5/10 به آن گوش داده و آیت الله شریعتمداری هم سخنرانی وی را شنیده. شیخ حسن سپهری مشهدی به طور قطع نوار خمینی را دارد.

نظریه منبع: نظری ندارد.

نظریه رهبر عملیات: تعیین صحت و سقم خبر موکول به دست آوردن نوار است.

نظریه امنیت داخلی: نظریه رهبر عملیات مورد تأیید است. ضمناً جزواتی به زبان فارسی [به] وسیله زائرین در مورد سخنرانی خمینی به ایران آورده شده که نسخه‌ای از آن هم به نام حکومت اسلامی یا ولایت فقیه به دست آمده است.