گزارش ساواک از جلسه درس امام خمینی در نجف


خیلی محرمانه

شماره گزارش: 5121/21

تاریخ گزارش: 10/12/ 48

موضوع: نطق خمینی در نجف

نطق خمینی در نجف راجع به اوضاع سیاسی در چند مورد خلاصه می‌شود:

1- بحث درس وی درباره ولایت فقیه(مجتهد) بود که در این مورد گفته فقیه باید در امور اجتماعی و سیاسی مداخله کند. به من می‌گویند بیا بیع و معامله درس بگو، اسلام را [دارند] از بین می‌برند و من هنوز در دادوستد حرف می‌زنم. مجتهد باید در تمام شئونات مداخله کند.

2- صرف کردن خمس و وجوهات و جمع‌آوری یک پنجم تمام ثروت مسلمانان برای تهیه تجهیزات نظامی جهت حفظ آب و خاک اسلام.

3- حمله به اعلیحضرت ایران[=شاه] به این عبارت: خلفاء سابق مثل علی علیه‌السلام روی حصیر و زمین نشسته قضاوت می‌کردند، ولی سلطانِ ایران مبلغ هشتصد میلیون تومان برای تاجگذاری خرج کرد.

4- حمله سخت به اعراب و رؤسای عرب از اینکه 100 میلیون عرب در مقابل 2 میلیون اسرائیلی عرضه ندارند، و در اثر مخالفت با هم، در استعمار دولت کمونیست شوروی قرار می‌گیرند.

به طوری که مکرر شنیده می‌شود حمله خمینی به [حکومت] ایران فقط راجع به قسمت تاجگذاری است. شخصی به نام حاج معماری نوار خمینی را آورده بود و آیت الله گلپایگانی روز چهارشنبه ساعت 5/10 به آن گوش داده و آیت الله شریعتمداری هم سخنرانی وی را شنیده. شیخ حسن سپهری مشهدی به طور قطع نوار خمینی را دارد.

نظریه منبع: نظری ندارد.

نظریه رهبر عملیات: تعیین صحت و سقم خبر موکول به دست آوردن نوار است.

نظریه امنیت داخلی: نظریه رهبر عملیات مورد تأیید است. ضمناً جزواتی به زبان فارسی [به] وسیله زائرین در مورد سخنرانی خمینی به ایران آورده شده که نسخه‌ای از آن هم به نام حکومت اسلامی یا ولایت فقیه به دست آمده است.


گزارش ساواک از جلسه درس امام خمینی در نجف