دستور ساواک برای تصفیه روحانیون طرفداران امام خمینی در قم


2251 بازدید

دستور ساواک برای تصفیه روحانیون طرفداران امام خمینی در قم


شماره: 4914/312

از: ساواک

به: ریاست شهربانی کل کشور(اداره اطلاعات)

درباره: تصفیه روحانیون ناراحت و طرفدار خمینی در شهرستان قماقداماتی برای تصفیه روحانیون ناراحت و طرفداران خمینی در شهرستان قم در جریان می‌باشد و قریباً برنامۀ طرد آنان از شهرستان مذکور به مورد اجرا گذارده خواهد شد. احتمال می‌رود بدنبال این اقدام طلاب و روحانیون دست به تحریکات و اقداماتی به منظور اخلال در نظم منطقه بزنند، علیهذا خواهشمند است دستور فرمائید جهت جلوگیری از تشنجات احتمالی نسبت به افزایش مراقبت و تقویت نیروی شهربانی شهرستان قم اقدام و از نتیجه این سازمان را آگاه نمایند.

رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور ـ ارتشبد نصیری

از طرف 17/5/52