وداع مردم با پیکر مطهر امام خمینی


وداع مردم با پیکر مطهر امام خمینی
وداع باشکوه و به یادماندنی ملت ایران با پیکر مطهر امام خمینی(ره) در مصلای تهران؛ 15خرداد 1368

(منتخبی از تصاویر یادنامه مصوّر «تصویر آفتاب»؛ انتشارات سروش (به مناسبت هفتمین شام غریبان ارتحال حضرت امام خمینی)؛ 21 خرداد 1368)