میلیشیای مجاهدین‌خلق تحت فرمان عالی امام!


211 بازدید

 آمریکا در روزهای ابتدایی آذرماه سال 1358 که هنوز از شوک تسخیر سفارت خود در تهران پس از پذیرفتن شاه بیرون نیامده بود، دست به اقدامات مخاطره‌آمیز متعددی زد. در چنین فضایی سازمان مجاهدین‌خلق  که هنوز خود را جزو نیروهای حامی انقلاب معرفی می‌کرد، اقدام به تاسیس "میلیشیا" یا همان چریک نیمه‌وقت نمود.

سازمان در اطلاعیه تاسیس میلیشیا با اشاره به تحرکات آمریکا می‌نویسد: «سازمان مجاهدین خلق ایران آماده‌باش کامل افراد و هواداران خود را از هر حیث ضروری دانسته و دستور آن را دو روز پیش (یعنی مقارن حرکت ناوگان آمریکا و اولتیماتوم آنها) صادر کرده است. ما امیدواریم تا به عنوان یک سازمان کوچک انقلابی تحت فرماندهی عالی امام خمینی، در خطوط ضداستعماری از همه‌گونه مساعدت و همکاری برادران رزمنده ارتشی و پاسداران نیز برخوردار باشیم»!

این اطلاعیه در ادامه با توجه به لزوم وحدت عمل و تمرکز فرماندهی، کلیه افراد میلیشیا را موظف ساخته «بی‌چون و چرا از برادران پاسدارشان بر علیه امپریالیزم حمایت نموده و حرف‌شنوی داشته باشند.»! سازمان در پایان مراکزی که باید توسط میلیشیا حفاظت شود را اینگونه نام می‌برد: 1- مقر امام  2- مراکز رادیو تلویزیون و مطبوعات و ارتباط جمعی  3- منابع انرژی و مراکز برق و آب و سیلوها  4- فرودگاه‌ها، بنادر، راه‌آهن و مراکز ارتباطی  5- ...»

میلیشیا هرچند در ظاهر و در شعار، برای تعمیق مبارزه با آمریکا تاسیس شد؛ اما در روند اقدامات تحریک‌آمیز سازمان به یکی از بازوهای اصلی تشنجات تبدیل و پس از ورود به فاز مسلحانه در سال 1360،  به ترور و کشتار مردم ونیروهای انقلاب مبادرت ورزید.

در ادامه، تصویر اطلاعیه تاسیس میلیشیا را از نظر می‌گذرانید.


میلیشیای مجاهدین‌خلق تحت فرمان عالی امام!