یادنگار آیت الله میرزا علی علمی اردبیلی منتشر شد


2248 بازدید

یادنگار آیت الله میرزا علی علمی اردبیلی منتشر شد

 کتاب یادنگار حضرت آیت الله میرزا علی علمی اردبیلی به بررسی حیات فردی، علمی و اجتماعی این فقیه بزرگ می پردازد. در پیشگفتار این کتاب آمده است، باید جایگاه تلاش هر شخصیت در هریک از علوم اسلامی، اعم از تألیف، تصنیف، تحقیق یا تدریس، در این مرحله و دوره های شکل گیری و توسعه علوم اسلامی مشخص و معین شود که در این صورت می توان تلاش ها و موفقیت های هر یک از بزرگان علمی را به حق شناخت و تجلیل کرد، چرا که شناخت جایگاه و خدمات شخصیت ها و بزرگان، بنفسه مهمترین تجلیل است.

 

مرحوم آیت الله حاج شیخ علی علمی اردبیلی در دوره سوم(بسط و توسعه و تأمل در ابعاد اندیشیده نشده کلان نظریه ها) و دوره چهارم(نقض و ابرام در کلان نظریه ها و مکاتب سابق) تاریخ علوم اسلامی، یکی از شخصیت های تأثیرگذار، حداقل در حوزه علمیه مشهد مقدس بوده است و سخن گفتن درباره تأثیرگذاری و نقش آفرینی ایشان در دوره چهارم سخت و مشکل است.

این کتاب در پنج فصل گردآوری شده است که در فصل اول به زندگی نامه آیت الله میرزا علی علمی اردبیلی از زبان خود آن مرحوم می پردازد. این بخش چهار روایت از زندگی اوست که روایت اول از شاگردان آن مرحوم به زبان خود استاد و تقریر شاگردش است، روایت دوم گفت و گویی است که محمد غفور مغربی با استاد داشته است، روایت سوم یادداشتی است که مرحوم آیت الله علمی برای جناب حجت الاسلام ربانی بیرجندی از اساتید حوزه علمیه مشهد نگاشته است و روایت چهارم، زندگی خود نوشته ای است که با استفاده از گفت و گوی مستند و مفصل مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما با استاد تهیه شده است.

فصل دوم شامل خاطره، بازنویسی صحنه ها و وقایع مهم است که نویسنده یا ناقل، خود آنها را مشاهده یا تجربه کرده است و در این فصل تلاش بر این است که با خاطراتی که از شاگردان و ارادتمندان مرحوم آیت الله علمی روایت شده، به ابعاد فکری و فرهنگی ایشان پنجره ای گشوده شود.

دریچه ای به تفکر فقهی،فلسفی و کلامی آیت الله میرزا علی علمی

فصل سوم شامل تهیه و تدوین مقالاتی درباره افکار و اندیشه های آن شخصیت علمی است و از این رو در این فصل نویسندگان در تلاشند که دیدگاه های مرحوم شیخ علی آقای علمی اردبیلی را در حوزه های مختلف علوم اسلامی که آن مرحوم در آن موضوعات تدریس و تحقیق داشته است موشکافی نمایند و دریچه ای را برای شناخت بهتر و بیشتر از این شخصیت علمی برای محافل پژوهشی بگشایند.

فصل چهارم شامل چند رساله کوتاه و برخی از گفت و گوهایی است که می تواند دورنمای کلی از این واقعیت باشد که مرحوم علمی از جمله نادر شخصیت هایی بود که طیف مختلفی از حوزه و دانشگاه، نزد وی شاگردی کردند و دیگر آن که استاد علمی در بیشتر علوم اسلامی تحقیقاتی مبسوط داشته و تألیفاتی به یادگار گذاشته و در بیشتر زمینه ها تدریس کرده است چرا که او مطالعاتی فراوان درباره مسایل نوپدید امروز در حوزه های مختلف علوم انسانی و تجربی داشته است.

فصل پنجم مقاله ای با عنوان «فاضل نراقی و برخی از شاگردان وی به همراه متن اجازه به ملامحمد علی هزار جریبی نجفی» است.

گفتنی است، کتاب یادنگار فقیه ژرف اندیش حضرت آیت الله میرزا علی علمی اردبیلی از سوی اداره کل فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان با شمارگان 1200 نسخه و در 317 صفحه منتشر شده است.


رسا