تصاویری از شهید اسدالله لاجوردی


تصاویری از شهید اسدالله لاجوردی
شهید اسدالله لاجوردی در کنار شهید محمدصادق اسلامی

شهید اسدالله لاجوردی در کنار شهید محمدصادق اسلامی