سندی از عفو مخالفین شاه قبل از پیروزی انقلاب


2870 بازدید

سندی از عفو مخالفین شاه قبل از پیروزی انقلاب