سندی از عفو مخالفین شاه قبل از پیروزی انقلاب


2576 بازدید

سندی از عفو مخالفین شاه قبل از پیروزی انقلاب