شناخت زوایای شخصیتی امام راحل و درک بهتر واقعه قیام 15 خرداد


1826 بازدید

شناخت زوایای شخصیتی امام راحل و درک بهتر واقعه قیام 15 خرداد

بررسی قیام 15 خرداد تا تاکتیک های مبارزاتی امام خمینی در 7 کتاب با عناوین تاریخ شفاهی زندگی و مبارزات امام خمینی در نجف(تألیف اکبر فلاحی)، تاکتیک های مبارزاتی امام خمینی (تألیف حسین احمدی)،درآمدی بر دیدگاه های جامعه شناختی، سیاسی و فقهی امام خمینی(ترجمه مالک عبدی)تاریخ قیام 15 خرداد به روایت اسناد (تألیف جواد منصوری)،درآمدی بر نظریه سیاسی امام خمینی(تألیف محمدرضا دهشیری)، ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی(تألیف بهرام اخوان کاظمی)، اندیشه سیاسی امام خمینی (تألیف مریم السادات حسینی)از جمله این آثار است .

در کتاب اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) می خوانیم: اندیشه سیاسی امام خمینی مبتنی براسلام است. در این اندیشه، ساماندهی زندگی سیاسی جامعه اسلامی محور تأسیس نظام سیاسی بوده و با توجه به اهمیت ساماندهی حیات سیاسی و اجتماعیِ انسانِ مسلمان در جامعه ی اسلامی و با هدف فراهم کردن امکانات رشد و تعالی او و با پیش فرض های برخاسته از دین و اهداف آن به پیش می رود. مبانی اندیشه سیاسی امام خمینی متأثر از اندیشه سیاسی اسلام، در حوزه ی مبانی و پیش فرض های کلامی، فلسفی و اخلاقی ثابت است اما در زمینه ها و شرایط محیطی و در چارچوب مبانی و اصول و قواعد، متغیر و منعطف و متأثر از ارزیابی شرایط و اقتضائات زمانی و مکانی جوامع اسلامی است. از این رو در اندیشه سیاسی شیعه، مسئله پیروی از مجتهد واجد شرایط زنده مورد تأکید قرار گرفته است.

اندیشه امام خمینی از سال 1341 ش براساس رویکرد شیعی برای اصلاح وضع موجود باعث تحول در رویکرد نظری و کارکرد اجتماعی و سیاسی عالمان شد و در این مسیر هم به هدایت رفتارهای سیاسی خود و مقلدان پرداخت و تقیه یعنی اندیشه و عمل سیاسیِ معطوف به حفظ شیعه کنار رفت و اندیشه اسلام انقلابی محورِ تلاش ها واقع شد.

در این اثر به بررسی مبانی اندیشه امام در فلسفه، عرفان و اندیشه ی سیاسی اسلام پرداخته شده است. منابع و متون اندیشه ای امام خمینی معرفی شده اند، بنیادهای نظری اندیشه ی سیاسی امام خمینی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به مباحث مهم و بنیادین اشاره شده است. در ضمن مبانی معرفت شناسی، هستی شناسی و انسان شناسی، عرفانی، کلامی و فقهی و اصولی اندیشه ی سیاسی ایشان مورد بررسی قرار گرفته است.

در بررسی مباحث مهم اندیشه سیاسی امام خمینی هم به بحث از دین و سیاست، ضرورت حکومت، حکومت مطلوب، ویژگی های حاکم اسلامی، شرایط ولی فقیه، اندیشه ی جمهوری اسلامی، نقش مردم در مشروعیت حاکم و حکومت اسلامی، محدوده ی اختیارات حکومت اسلامی و وظایف و جهت گیری های حکومت اسلامی پرداخته شده است که امید است مورد استفاده علاقه مندان مطالعات انقلاب اسلامی قرار گیرد


ایرنا