تجمع مردم در مشهد اردهال کاشان در دوران انقلاب


1620 بازدید

تجمع مردم در مشهد اردهال کاشان در دوران انقلاب
تصویری از یکی از تجمعات مردم در حرم مطهر علی بن محمد باقر واقع در مشهد اردهال کاشان، در دوران انقلاب