کاهش محبوبیت نتانیاهو در میان صهیونیستها


1461 بازدید

کاهش محبوبیت نتانیاهو در میان صهیونیستها

نتایج آخرین نظرسنجی انجام شده در سرزمین های اشغالی، کاهش محبوبیت "بنامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی را نشان می دهد.

براساس این نظرسنجی که نتایج آن توسط کانال هفت تلویزیون این رژیم منتشر شد، مشخص شد که میزان محبوبیت حزب"خانه یهودی" به رهبری نفتالی بنت وزیر اقتصاد رژیم اسرائیل نسبت به حزب لیکود به رهبری نخست وزیر این رژیم افزایش یافته است. بنابرنتایج این نظرسنجی میل وگرایش جامعه صهیونیست به سمت احزاب راستگرای تندرو به پیش می رود.

در ادامه این گزارش آمده است که موسسه صهیونیستی "فانلس بولتیکس" که این نظر سنجی را انجام داده اعلام کرده است اگر انتخابات پارلمانی این رژیم  اکنون برگزار شود حزب لیکود تنها 25 کرسی پارلمان اسرائیل (کنیست) را از آن خود خواهد کرد. این درحالی است که این حزب در انتخابات گذشته 35کرسی را تصاحب کرده بود.

این موسسه افزود که در مقابل کاهش محبوبیت حزب نتانیاهو در میان صهیونیستها، طرفداران حزب خانه یهود به رهبری نفتالی بنت افزایش یافته است.

به طوری که چنانچه انتخابات در حال حاضر برگزار شود حزب بنت 18کرسی را از آن خود خواهد کرد، این در حالی است که نظر سنجی های قبلی حکایت از در اختیار قرار گرفتن تنها 11 کرسی از سوی حزب خانه یهودی را نشان می داد.

نتایج این نظرسنجی همچنین افزایش طرفدارن حزب کار این رژیم را نشان می دهد اما این حزب به تنهایی نمی تواند پیروز شود و کابینه را تشکیل دهد، بنابراین مجبور است که یکی از دوحزب خانه یهودی یا حزب لیکود را انتخاب کند و با آن هم پیمان شود.

کارشناسان مسائل سیاسی معتقدند که انتظار می رود حزب لیکود به دلیل اختلافات فعلی بین اعضای این حزب از هم فروبپاشد. واین فروپاشی طبیعی است که منجر به کاهش قدرت ومحبوبیت حزب نتانیاهو شود.


قدسنا