بسته شدن مسجد الجواد


2410 بازدید

بسته شدن مسجد الجواد
از : 20 ه12 تاریخ 7/9/51

به : 312 شماره : 16482/20ه12محمود مرتضائى‏فر در مورد بسته شدن مسجد الجواد اظهار داشت مورخه 22/8/51 وقتى به‏کلانترى رفتم به ما گفتند مسجد بایستى تعطیل شود و اظهار داشتند ما مى‏خواستیم هم اکنون ببندیم اما به علت نزدیک بودن مغرب بسته شدن آن به بعد از نماز موکول خواهد شد و اضافه کرد در پاسخ اینکه چرا مسجد را مى‏بندید گفتند دستور از مقامات بالاتر است و ادامه داد ماه رمضان امسال خیلى مرتب و ساده برگزار شد نمى‏دانم چطور این برنامه پیش آمده و گفت که دو سه شب پیش شیخ مرتضى مطهرى را نیز بازداشت کردند و الحمداللّه‏ پس از چند روز او را آزاد نمودند و اضافه کرد معصومى به اداره اوقاف مراجعه کرده و اوقاف گفته‏اند از طرف ما نیست نامبرده سپس اظهار نمود قبل از ماه رمضان هیئت امناى مسجد بدون هاشم معصومى تشکیل شد لیکن آقاى مطهرى آن را رد کرد و چند نفرى را از جمله اینجانب را صورت داد و این عده تصمیم گرفتند شیخ ابوالفضل زنجانى را آورده و اختیار مسجد را به او بدهند و ایشان مخالف گذاشتن ختم در مسجد مى‏باشد و در همین موقع که معصومى متوجه شد زود تصمیم گرفت ختم را تعطیل کند و همین کار را کرد و پس از ماه رمضان طبق تعهدى که به اداره‏هاى بالاتر داده بود اطلاع داد چون عده‏اى مى‏خواهند زنجانى را بیاورند من هم از این به بعد تعهدى نخواهم داشت و آنها هم مسجد را بستند و مرتضائى فر اضافه کرد این فرضیه‏اى است که همه مى‏گویند و زنجانى هم گفته و مطهرى تائید کرده است نامبرده تمام اینکارها را از ناحیه معصومى مى‏دانست به علت اینکه منافع او در خطر افتاده است. (قبلاً تمام وجوهات مسجد به حساب جارى وى ریخته مى‏شد) نظریه شنبه : از نظر ظاهر بهتر است نمازخانه مسجد باز شود زیرا مردم متعصب چنین مى‏پندارند که دولت با گذاردن نماز مخالف است. نظریه سه شنبه : نظریه شنبه مورد تائید است. نظریه چهارشنبه : نظریه سه شنبه مورد تائید است.