منصور روحانی در یکی از کلوب‌های روتاری


3060 بازدید

منصور روحانی در یکی از کلوب‌های روتاری
منصور روحانی وزیر کشاورزی کابینه هویدا در یکی از کلوب‌های روتاری