جایزه برای رسوا کردن یکی از دیکتاتورهای رضاخانی


1643 بازدید

جایزه برای رسوا کردن یکی از دیکتاتورهای رضاخانی
روزنامه شماره 140
ندای حقیقت تاریخ 19/6 ماه 1323
جناب آقای شکرائی
با تقدیم آگهی پیوست از لحاظ سوابقی که در این موضوع دارید و همچنین از نقطه‌نظر افکار آزادیخواهی که در جنابعالی سراغ داریم بسیار متشکر و بی‌نهایت ممنون می‌شویم چنانچه ما را در این راهی که پیش گرفته‌ایم کمک و معاضدت فرموده و برای از بین بردن یکی از خائن‌ترین و ناپاک‌ترین عناصر ارتجاع و دیکتاتوری ما را یاری فرمائید. با تقدیم احترامات فائقه
دکتر کاظم وزیری مدیر روزنامه ندای حقیقت

سه گلدان نقره
ضمیمه روزنامه ندای حقیقت
هم‌میهنان گرامی آقای پاشا مبشر سرهنگ سابق اداره شهربانی که یکی از عمال جدی دوره دیکتاتوری بوده و به اتکای بستگی با شاه سابق در اداره شهربانی تمام مدت بیست سال با نهایت بی‌رحمی از هیچ عملی خودداری ننموده و با آنکه ابداً‌ دارای سرمایه شخصی و خانوادگی نبوده و تجارت هم نکرده است. اکنون ثروت او از اراضی و مستغلات و املاک و اشیاء‌ و وجوه نقد از میلیون‌ها تومان بالغ می‌باشد و شاید همه می‌دانند که این مایملک هنگفت و بی‌حساب را به جبر و تعدی از اموال یتیم و بیوه زن و مظلوم‌ با هزاران زجر و شکنجه و اجحاف فراهم آورده است. شگفت و خنده‌دار اینکه اخیراً خود را در عداد مردان شرافتمند و صحیح‌العمل معرفی نموده و بر علیه کسانی که حتی اعمال زشت او را ذکر می‌نمایند در محاکم طرح دعوی ریخته و ادعای شرافت و حیثیت می‌کند و از طرفی به کمک ایادی پلید و دستهای ناپاک می‌کوشد که به ریاست شهربانی منصوب تا باز بدین وسیله بتواند سیاهکاری خود را تکمیل نموده و هم داد خود را از مخالفین صالح خویش بستاند لذا طرح موضوع زیر را ما به مسابقه گذارده از ارباب اطلاع و عناصر پاک و آزادیخواه انتظار کمک داریم.
نویسندگان محترم و اشخاص مطلعی که از عملیات خلاف قانون و حق کشنده سرهنگ سابق پاشا مبشر اطلاع داشته دلائل و مدارک مثبته خود را نزد ما ارسال فرمایند علاوه بر آنکه برای از بین بردن یکی از پست‌ترین و ناپاک‌ترین عمال خائن دوره گذشته مساعدت و همکاری فرموده و از این راه خدمت بزرگی نموده‌اند ما نیز سه جایزه که عبارت از سه گلدان نقره 1000 گرمی و 750 گرمی و 500 گرمی است به فرستندگان سه مدرک متقن و محکمه پسند اهداء خواهیم نمود.
1. تشخیص برندگان و تقسیم جوائز بین برنده اول و دوم و سوم به عهده هیأت منصفه‌ای است که از 5 نفر از مدیران جراید و وکلای بی‌نظر و مبرز دادگستری تشکیل خواهد شد.
2. مدارک و دلائل رسیده به طور کلی از لحاظ صحت موضوع مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
3. انتشار یا عدم انتشار نام و هویت شرکت‌کنندگان به میل و بنا به اظهار خود آنان خواهد بود ضمناً تصریح می‌شود در صورتی که شرکت‌کنندگان به افشای نام خود مایل نباشند ما ملتزم اختفای آن می‌شویم.
4. مدارک و اظهارات مربوطه تا 28 شهریورماه پذیرفته شده و روز اول مهر برندگان جوائز تعیین و اعلان خواهند شد.
برای کسب اطلاع بیشتری علاقمندان می‌توانند همه روزه از ساعت 18 تا 22 (6 تا 10 بعد از ظهر) به دفتر روزنامه مراجعه نمایند.
روزنامه ندای حقیقت
نشانی، امیریه خیابان انتظام)