چارچوب‌های قانونی رقابت سیاسی از منظر امام خمینی(ره) کتاب شد


945 بازدید

کتاب «چارچوب‌های قانونی رقابت سیاسی از منظر امام خمینی(ره)» نوشته مسعود فولادفر و اسماء صابری توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شد. به گزارش خبرگزاری فارس، دیدگاه امام خمینی(ره) درخصوص رقابت سیاسی ، ریشه در مبانی معرفتی و تلقی ایشان از ماهیت حکومت، خاستگاه مشروعیت حکومت، ‌اهداف حکومت و مهم‌تر از همه نقش مردم در حکومت دارد. امام‌خمینی(ره) با عطف توجه به کثرت و تنوع دیدگاه ‌ها و پذیرش اصل اختلاف به‌لحاظ نظری، «رقابت سیاسی درچارچوب»را پذیرفته است، لیکن از پذیرش رقابت سیاسی در مفهوم متداول غربی آن یعنی صرفاً برای کسب قدرت، امتناع کرده‌اند. رقابت سیاسی تابع ضوابط و قواعدی است که سلامت آن درگرو التزام همه بازیگران به این ضوابط است. یکی از آسیب‌های جدی وارده برالگوی رقابت سیاسی درکشور ما، عدم التزام یکی ازطرف‌ های بازی به قواعد و اصول بازی است و همین امر سیستم رقابتی را مختل و به بروز ناامنی منجر می‌شود. جدیدترین کتاب مؤسسه فرهنگی هنری و انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی یعنی کتاب «چارچوب های قانونی رقابت سیاسی از منظر امام خمینی(ره)» به تشریح این چارچوب‌ها می‌پردازد. این کتاب در چهار فصل تنظیم شده است. در فصل اول به مفهوم رقابت سیاسی و شاخص‌های آن پرداخته شده و در فصل دوم پیشینه رقابت سیاسی در ایران با توجه به اندیشه قانون خواهی امام خمینی(ره) مورد تحلیل قرار گرفته است. اما فصل سوم کتاب، رقابت سیاسی در نظام جمهوری اسلامی با توجه به نظریه ولایت فقیه امام خمینی(ره) را مورد بررسی قرار می‌دهد تا بتواند در فصل پایانی الزامات رقابت سیاسی در دیدگاه امام خمینی(ره) را تجزیه و تحلیل کند. این کتاب در شمارگان 2هزار نسخه و 272 صفحه با قیمت9700 تومان منتشر شده است.