هیات عزاداری آل‌احمد تهران


36 بازدید

هیات عزاداری آل‌احمد تهران

تصویر نخست هیات عزاداری آل‌احمد تهران ردیف اول،نفر وسط مرحوم آیت‌اله سید احمد طالقانی پدر زنده‌یاد جلال آل احمد. 

تصویر دوم :  سقاخانه‌بازار بزرگ تهران – محرم سال ١٣٠٧ خورشیدی از سمت راست ایستاده ردیف جلو مأمور نظمیه؛ حسن جوانشیر