هیات عزاداری آل‌احمد تهران


1545 بازدید

تصویر نخست هیات عزاداری آل‌احمد تهران ردیف اول،نفر وسط مرحوم آیت‌اله سید احمد طالقانی پدر زنده‌یاد جلال آل احمد. 

تصویر دوم :  سقاخانه‌بازار بزرگ تهران – محرم سال ١٣٠٧ خورشیدی از سمت راست ایستاده ردیف جلو مأمور نظمیه؛ حسن جوانشیر 

 


هیات عزاداری آل‌احمد تهران