گلایه رئیس اطلاعات عراق از پیامدهای محاصره منزل امام در نجف


تاریخ سند: ۹ مهر ۱۳۵۷

 

سعدون شاکر رئیس سرویس اطلاعاتی عراق خطاب به رئیس نمایندگی ساواک در بغداد:

روزنامه‌های ایران اعلام کرده‌اند که منزل خمینی را محاصره کرده‌ایم و اجازه نفس کشیدن به او نمی‌دهیم. ما این مطلب را نوعی حمله به خود تلقی می‌کنیم چون این اقدام به خواست شما و [به] منظور تأمین مسئله شما انجام گرفته است. این اقدام ما باعث شده تظاهراتی علیه عراق در چند نقطه جهان از جمله لندن صورت گیرد. ولی به این تحریکات اهمیت نمی‌دهیم همکاری با شما برای ما مهمتر است.

 

 

برای مطالعه اسناد بیشتر در مورد هجرت امام خمینی(ره) از نجف به پاریس به اینجا مراجعه فرمایید.

 


گلایه رئیس اطلاعات عراق از پیامدهای محاصره منزل امام در نجف