اظهارات مقام امنیتی عراق در مورد محاصره منزل امام خمینی


تاریخ سند: 9 مهر 1357
سعدون شاکر رئیس سرویس اطلاعاتی عراق خطاب به رئیس نمایندگی ساواک در بغداد:
این اقدام به خواست شما انجام شده است

 

برای مطالعه اسناد بیشتر در مورد هجرت امام به آدرس زیر مراجعه فرمایید:

https://ir-psri.com/sanadname/?id=30

 


اظهارات مقام امنیتی عراق در مورد محاصره منزل امام خمینی