دزدی 12.4 میلیون دلاری از کودکان معلول


1505 بازدید

دزدی 12.4 میلیون دلاری از کودکان معلول

چهارصهیونیست از جمله یک خاخام درنیویورک به دزدی از مرکز پیشرفت کودکان متهم شده اند.

بگزارش خبرگزاری قدس(قدسنا)بنقل از تایمزاسراییل این گروه متهمند که 12.4 میلیون دلاراز کمکهای اهدایی به مرکز یادشده را سرقت کرده اند. دیروز(سه شنبه)"ریچارد براون"دادستان منطقه "کوئینز کانتی"نیویورک خاخام "ساموئل هیلر" 56 ساله وسه تن از دوستانش را به این سرقت متهم کرد.در صورت اثبات این جرم هریک ازمتهمان به 25 سال زندان محکوم میشوند.این 4نفر متهمند پول اهدایی به مرکز پیشرفت کودکان که به کودکان معلول ارتدوکس کمک میکند را دزدیده و صرف مخارج شخصی خود کرده اند.

جرم و جنایت و حمایت از گروههای مافیایی درمیان خاخامهای صهیونیست افزایش یافته است.چندی پیش هم خاخام "ابراهیم یوسف"پسر خاخام "اوفادیا یوسف"رهبر معنوی سابق حزب شاس به اخاذی وکلاهبرداری متهم شد.


قدسنا