پیش بینی بسته شدن هزار کتابخانه تا سال 2016 در بریتانیا


989 بازدید

پیش بینی بسته شدن هزار کتابخانه تا سال 2016 در بریتانیا

مخالفان تعطیل شدن کتابخانه‌ها در بریتانیا می‌گوید حدود یک چهارم از کتابخانه‌های بریتانیا با تصمیم‌گیری‌های دولت برای شهرستان‌ها، بسته خواهند شد.-
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) به نقل از گاردین، مبارزه کنندگان برای مقابله با سیاستی که به تعطیل کردن کتابخانه‌های محلی منجر خواهد شد، می‌گویند دولت میزان این حذف‌ها را پنهان می‌کند و آن‌ها پیش بینی می‌کنند که حدود 400 کتابخانه بریتانیایی تا سال 2016 بسته خواهند شد و به این ترتیب آمار کلی کتابخانه‌های تعطیل شده از سال 2009 تا آن زمان به بیش از هزار کتابخانه خواهد رسید.

دزموند کلارک یکی از مخالفان تعطیل شدن کتابخانه‌های محلی می‌گوید: دولت میزان واقعی کاهش را به صورت واضح بیان نمی‌کند و مشکلات خیلی بزرگتر از آن چیزی است که در سطح محلی و شهرستان‌ها مطرح می‌شود.

برمبنای آخرین برنامه‌ها قرار است 32 کتابخانه محلی از 45 کتابخانه موجود در لینکلن‌شایر بریتانیا تعطیل شود و همه کتابخانه‌های هرفورداشیر نیز به کارشان خاتمه دهند.

از سال 2009 تاکنون 349 کتابخانه محلی در بریتانیا تعطیل شده اند و آمار  محلی نشان می‌دهد تا پایان سال 2013 قرار است 340 کتابخانه دیگر تعطیل شود. این در حالی است که حذف بودجه شهرستان‌ها برای سال 16-2015 معادل 10 درصد تعیین شده است.

مخالفان این سیاست، پیش بینی می‌کنند که علاوه بر همه این‌ها 400 کتابخانه محلی دیگر نیز تعطیل شود و در مجموع آمار کتابخانه‌های تعطیل شده را به بیش از هزار کتابخانه برساند.


ایبنا