تیراندازی نظامیان اسرائیلی به صلحبانان ایرانی در جولان


1732 بازدید

تیراندازی نظامیان اسرائیلی به صلحبانان ایرانی در جولان
سند زیر نشانگر تجلیل فرماندهی نظامیان سازمان ملل در ارتفاعات جولان از امتناع سربازان ایرانی حافظ صلح این سازمان در برابر تیراندازی نظامیان اسرائیلی به سوی آنان است. این در حالی است که یکی از نظامیان ایرانی در تیراندازی صهیونیستها پای خود را از دست داده است. سند زیر را می‌خوانیم.

از بیروت بتاریخ 15/9/36
جناب آقای دکتر خلعت‌بری وزیر امور خارجه
در ملاقاتی که سفیر اطریش از اینجانب در دفتر سفارت شاهنشاهی بعمل آورد ضمن صحبت نقل قول از یک سرلشگر اطریشی که فرماندهی ناظرین نظامی سازمان ملل در ارتفاعات جولان را بعهده دارد گفت نیروهای اسرائیلی با تیراندازی به طرف دو نفر از سربازان ارتش شاهنشاهی در آن منطقه آنها را مجروح ساختند که احتمالاً یکی از آنها پای خود را از دست خواهد داد. وی افزود دو نفر سرباز ایرانی مزبور طبق دستورات فرماندهی ناظرین سازمان ملل به تیراندازی مزبور طبق دستورات فرماندهی ناظرین سازمان ملل به تیراندازی نیروهائی اسرائیلی پاسخ نداده و یکی از آنها برای گرفتن کمک به پاسگاه مربوطه در عقب خط آتش‌بس مراجعه کرده و تا آخرین لحظه با رعایت انضباط کامل واز خودگذشتگی و خونسردی تیراندازی نکرد و از بروز یک حادثه جلوگیری بعمل آوردند که انضباط سربازان مذکور در چنین شرایطی فوق‌العاده مورد توجه فرماندهی ناظرین سازمان ملل قرار گرفت. او افزود سرلشگر اطریشی معتقد است که سربازان ارتش شاهنشاهی یکی از بهترین نیروهای نظامی ارتشهای مدرن هستند که در حال حاضر با تدبیر و انضباط کامل مأموریت خود را در ارتفاعات جولان انجام میدهند. او گفت اظهارات ژنرال اطریشی را قبلاً به سفیر شاهنشاه آریامهر در دمشق منعکس نموده است.
1590 ـ 15/9/36 قدر