نامه فرمانده ژاندارمری قم به رئیس ساواک


2765 بازدید

از : ژاندامرى کل کشور رکن 2
به : تیمسار ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشور شماره : 4604/2 الف
وزارت کشور
ژاندارمرى کل کشور
طبق گزارش ناحیه (ژاندارمرى مرکز برابر گزارش رسیده از هنگ ژاندارمرى قم مورخه 25/11/44 کمیسیونى با حضور آقایان فرماندار و رئیس شهربانى ـ ساواک و فرمانده هنگ ژاندارمرى قم در محل فرماندارى قم تشکیل و درباره اطلاعیه واصله بشهربانى قم مبنى بر اینکه روز 27 جارى که مصادف با وفات حضرت امام جعفر صادق علیه‌السلام است از طرف طرفداران خمینى تحت عنوان یادبود واقعه مدرسه فیضیه مجالسى در مدرسه خان ـ مدرسه فیضیه و مدرسه ]مسجد] اعظم قم برپا و ممکن است تظاهراتى علیه دولت و مقامات بعمل آید سرهنگ بدیعى رئیس ساواک قم اظهار نموده بموجب گزارش رسیده مسبب اصلى تظاهرات شهاب اشراقى داماد خمینى است حتى مخارج مجالس را بعهده گرفته است و شیخ موایدى و شیخ ناصر مکارم1 و شیخ محمود دعائى از طرف اشراقى فعالیت دارند ممکن است روز چهارشنبه شیخ على مشکینى مدرس حوزه علمیه بالاى منبر رفته و مطالبى در مورد پانزده خرداد بگوید و شاید طلاب دستجمعى تظاهر نمایند لذا کمیسیون بالاتفاق نظر داده است که شهربانى و ساواک نظارت و کنترل خود را نسبت باشخاص مشکوک بنمایند و چنانچه روز مزبور شعار و تظاهرات نامناسب و مخل نظم انجام گرفت پس از شناسائى عاملین نسبت به تعقیب محرکین و مرتکبین اقدام شود و ژاندارمرى قم نیز از نظر کمک بشهربانى چهارده نفر ژاندارم با یکدستگاه کامانکار آماده داشته باشد تا در صورت لزوم در اختیار شهربانى گذارده شود.

از طرف ناحیه ژاندارمرى مرکز پیش‌بینى‌هاى لازم بعمل آمده استاز طرف فرمانده ژاندارمریکل کشور سرلشگر معزىعینا جهة اقدام به اداره3161 ارسال میگردد شماره 28/11اداره کل سوم در مورد این اشخاص دستورى داده شده ساواک قم چه اقدامى کرده اگر کوچکترین تظاهرى شود شهربانى و ساواک قم مسئول هستندآقاى صالحى در مورد اشخاص مشروحه در این گزارش قبلاً دستور مراقبت داده شده بود سوابق را ارائه نمائید 28/11

1- بعرض برسد ـ فورا در اجراى آن اقدام گردد.1 ـ ناصر مکارم شیرازى: آیت‌اللّه‌ ناصر مکارم شیرازى در سال 1305 ه ش در شیراز متولد شد. دوره ابتدایى آموزش جدید را در موطن خود گذراند و مقدمات علوم دینى را نیز در همین شهر طى کرد و سپس در سال 1324 عازم قم شد و پس از طى درجاتى از علوم دینى به نجف اشرف مهاجرت کرد و در آنجا به درجه اجتهاد رسید. ایشان پس از بازگشت به قم و آغاز تدریس، دست به خلق آثارى زد که از جمله آنهاست: فیلسوف‌نماها، خدا را چگونه بشناسیم، رهبران بزرگ، معماى هستى، تفسیر نمونه و... آثار ایشان نزدیک به سى جلد است. تأسیس مجله مکتب اسلام در سال 1339 از دیگر خدمات فرهنگى ایشان بود. آیت‌اللّه‌ ناصر مکارم شیرازى به علت همگامى با نهضت امام خمینى در سال 1356 دستگیر شد و به چابهار تبعید گردید. ایشان پس از پیروزى انقلاب اسلامى و بازگشت از تبعید در قم مستقر شد و به تدریس و تربیت طلاب علوم دینى ادامه داد. هم اکنون در شمار مراجع عظام تقلید محسوب مى‌شود.
 


نامه فرمانده  ژاندارمری قم به رئیس ساواک