انتشار و توزیع تراکت بامضاء گروهى از طبقات مختلف مردم سیرجان در تهران و سیرجان


1481 بازدید

انتشار و توزیع تراکت بامضاء گروهى از طبقات مختلف مردم سیرجان در تهران و سیرجان
اخیرا تراکتهائى تحت عنوان «آیات عظام و اساتید محترم» و بامضاء گروهى از طبقات مختلف مردم سیرجان منتشر و در تهران و سیرجان توزیع گردیده است. متن اعلامیه مزبور بشرح زیر میباشد : ما مردم سیرجان و حومه و عشایر و ایلات بعد از پنجاه سال حکومت ضد اسلامى و طاغوتى دودمان کثیف پهلوى اکنون که برهبرى امام خمینى و مراجع تقلید حکومت عدل اسلامى اعلام شده است جان بر کف و اسلحه بدست با علماء اسلام و اساتید عظام سرتاسر کشور که اکنون در حال تحصن در مسجد دانشگاه میباشند اعلام همبستگى کرده و دولت غیر قانونى بختیار را مسئول کشتار اخیر ایران میدانم و او را محکوم میکنیم و اعلام میداریم که اگر پیش از این مانع مراجعت رهبر بزرگ و مرجع عالیقدر شیعه حضرت امام خمینى بایران شوند منتظر عواقب وخیم آن باشند.

جامعه روحانیت و فرهنگیان و کارمندان و اصناف و عشایر سلحشور سیرجان1ارزیابى خبر : انتشار و توزیع تراکت مذکور صحت داشته و مطالب بالا در آن درج شده است.1ـ اصل این اطلاعیه در ضمیمه کتاب آمده است. (ضمیمه شماره 12)