استمداد از شاهپور غلامرضا!


1502 بازدید

استمداد از شاهپور غلامرضا!


شماره 173 ک 132 تاریخ 28/5/1342

وزارت پست و تلگراف و تلفن

پیشگاه مبارک والاحضرت شاهپور غلامرضا پهلوىوالاحضرتا برادر تاجدارت در زمان ولایت‏عهدى خود چندین بار از پیشگاه رضاشاه کبیر تقاضاى عفو گناهکاران را نمود. براى اولین بار جان نثاران جنوب شهر از پیشگاه مبارک استدعا داریم به پاس قیام ملى 28 مرداد و به افتخارى که در این روز نصیب آنها شده نسبت به طیب حاج رضایى و متهمین بلواى 15 خرداد واسطه شوید چون طیب تمثال مبارک اعلیحضرت فقید رضا شاه کبیر و تمثال مبارک شاهنشاه عدالت‏گستر را باسوزن به بدنش نقش نموده اگر طیب علاقه به شاهنشاه و میهن نداشت این همه سوزن به بدنش نمى‏زد استدعاى عاجزانه از والاحضرت گرامى است که یک مساعدت شاهانه نسبته به طیب حاج رضایى بشود.

از طرف جمعیت قیام ملى 28 مرداد و انجمنهاى جنوب تهران جانثار حسن بهبودگر