اعلام چکیده مقاله های برگزیده پنجمین همایش تاریخ مجلس


2181 بازدید

اعلام چکیده مقاله های برگزیده پنجمین همایش تاریخ مجلس

بیش از 130 چکیده مقاله با تایید نهایی کمیته علمی پنجمین همایش تاریخ مجلس انتخاب شد.

دبیرخانه پنجمین همایش تاریخ مجلس به استحضار نویسندگانی که با ارسال چکیده مقالات خود با دبیرخانه همایش همکاری داشته اند می رساند که فهرست مقالاتی که در پی می آید، مورد تایید نهایی کمیته علمی همایش قرار گرفته اند و می توانند نسبت به نگارش مقاله خود اقدام نمایند.

شایان ذکر است طبق تصمیم کمیته علمی همایش آخرین فرصت ارسال اصل مقالات پایان فروردین 1393 می باشد.

عناوین چکیده مقالات پذیرفته شده به شرح زیر می باشد:

مجلس نوزدهم و لایحه تأسیس سازمان اطّلاعات و امنیت کشور (ساواک)/ حسن زندیه و مسعود آدینه ­وند

دلایل انحلال مجلس بیستم/ رضا شاه­ملکی

روند تشکیل سازمان اطلاعات و امنیت کشور(ساواک ) رژیم پهلوی با تکیه بر اسناد مجلس شورای ملی/ فائزه توکلی

لایحه اصلاح  قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک در مجلس نوزدهم/ مرضیه بیگی زاده

پایگاه طبقاتی نمایندگان مجلس نوزدهم شورای ملی و نقش آنها در عملکرد این مجلس/ علی اکبر جعفری و مینا معینی و بهناز قائدشرفی

مجلس نوزدهم و واکنش به تحولات سیاسی خاورمیانه/ بصیرت منش و لیلا حیدری باطن

بررسی عملکرد وزارت فرهنگ در مجلس نوزدهم/ الهام رجایی و توران منصوری

بررسی مصوبات قضایی در مجالس نوزدهم و بیستم شورای ملی/ زینب احمدوند و مرادکیانی پور

تحلیل بازنگری اصول قانون اساسی درباره مجلس شورای ملی در دوره نوزدهم/  علی اکبر جعفری

نگاهی به فعالیت حقوقی زنان در دروه مجالس نوزدهم و بیستم/ زینب احمدوند

نگاهی بر تثبیت نرخ ارز در مجلس نوزدهم شورای ملی/ الهام رجایی و توران منصوری

بررسی مواضع و عملکرد نمایندگان قزوین در مجالس نوزدهم و بیستم/ محمدجعفر بگلو و دکتر محسن بهشتی سرشت

لایحه ی دکتر جهانشاه صالح به مجلس بیستم واعتصاب معلمان/ نادر پروین و عسل پروین

سایه قانون­گذار بر تقلب در انتخابات مجلس نوزدهم و بیستم/ حسین آبادی و الهه مودی

جغرافیای تاریخی مکان مجلس شورا و بررسی تحولات شهری پیرامون آن با تاکید بررابطه سیاسی، اقتصادی مجلس با محیط پیرامون/ امیر هوشنگ انوری و زهرا احمدی

فضای انتخاباتی مجلس بیستم و انحلال آن/ برهان تفسیری

کابینه ­های تشکیل شده در مجلس نوزدهم و عملکرد اقتصادی آنها/ برهان تفسیری

مجلس نوزدهم و تصویب طرح غیر قانونی بودنِ حزب ایران/ جلیل قصابی

قانون انتخابات؛ افزایش تعداد حوزه‌های انتخابیه در مجلس نوزدهم شورای ملی/ صباح خسروی زاده و هادی قیصریان

تبیین مناسبات احزاب دولتی ومجالس نوزدهم و بیستم درساختار سیاسی پهلوی دوم/ علیرضا سمیعی و علی محمدی

نقش احزاب سیاسی در انتخابات مجلس نوزدهم/ شهرزاد احمد سامانی

رقابت های آمریکا و انگلیس و بحرانهای سیاسی مجالس نوزدهم و بیستم/  عباس سرافرازی

بررسی مصوبات مجلس نوزدهم شورای ملی و ارتباط آن با برنامه نوسازی اقتصادی و اجتماعی محمدرضا شاه پهلوی/ عبداله درپرش

آسیب شناسی و نقد لوایح و مصوبات مجالس نوزدهم و بیستم/ علی کرمی

مجلس نوزدهم و اصلاح قانون منع کشت تریاک در ایران/ علی کرمی

پایگاه اجتماعی- اقتصادی نمایندگان مجلس شورای ملی و تاثیر آن بر عملکرد سیاسی آنها (مطالعه موردی نمایندگان تبریز در دوره نوزدهم)/ غفار عبدالهی

بررسی مهمترین مصوبات مجلس نوزدهم و بیستم شورای ملی در زمینه اصلاحات ارضی/ فوزیه جوانمردی

بررسی عملکرد نمایندگان مردم ملایر در دوره­ های نوزدهم و بیستم مجلس شورای ملی/ مصطفی متانت

عملکرد مجلس نوزدهم در قبال کاهش تولید و مصرف تریاک در ایران/ محسن پرویش و فریده فرزی

مجلس نوزدهم و نخستین سرشماری عمومی ایران/ مریم ثقفی

عشایر و مجلس نوزدهم و بیستم/ مریم رفیعی

بررسی روند اجرایی شدن قانون فروش اراضی خالصه در مجلس 19 و20/ مریم رفیعی

مجلس و دولت ها/ زینب مشایخی

پرسش نمایندگان مجلس از دولت در دوره 19 مجلس شورای ملی/ عباس نوروزی

جایگاه اسداله علم در تنظیم و شکل دادن روابط مجلس نوزدهم و دربار/ علیرضا ابطحی، بهناز قائد شرفی و مینا معینی

احزاب و تشکیلات در دوره بیستم مجلس شورای ملی/ کبری قاصمی

انتخابات مجلس شورای ملی دوره بیستم مطالعه موردی: حوزه انتخابیه خواف/ سعید عابدی و فاطمه دولتیاری

دلایل انحلال مجلس بیستم شورای ملی/ کبری قاصمی

علل انحلال مجلس بیستم شورای ملی/ محمد جعفر چمنکار و محسن ولی نژاد

لایحه تشکیل سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک)/ محمد جعفر چمنکار و  محسن ولی نژاد

بررسی عملکرد نمایندگان کرمانشاه در مجلس نوزده شورای ملی/ مبارکه علی­نیا و فاطمه دولتیاری

نقش مطبوعات در انحلال دوره بیستم مجلس شورای ملی/ ناصر اسکندری

بازتاب مسئله بحرین در مجلس با تأکید بر صورت مذاکرات مجلس نوزدهم/ سمیه سیفی پور و رقیه مراد گیگلو

مجلس نوزدهم و ایلات و عشایر/ رقیه مراد گیگلو و سمیه سیفی پور

رویکرد مجلس نوزدهم نسبت به مساله آموزش و تعلیم وتربیت/ رقیه مراد گیگلو و سمیه سیفی پور

علل تأسیس ساواک و مواضع نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا/ حمید بصیرت منش و طاهره واحدی

تعیین نوع و ارزیابی نتایج نظام انتخاباتی به کار رفته در انتخابات مجالس نوزدهم و بیستم/ ابوذر رفیعی قهساره

ارتباط انتخابات نمایندگی مجلس نوزدهم با مصوبه تاسیس ساواک/ فروغ بحرینی و عزت طهماسبی فر

انتخابات مجلس بیستم شورای ملی: از تقلب تا مجلس فرمایشی/ علی باقری دولت آبادی و سیروان رحیمی دهگلان

بررسی مواضع سیاسی نمایندگان اصفهان در قبال دولت اقبال در دوران حیات مجلس دوره نوزدهم/ سید علیرضا ابطحی فروشان، مینا معینی و بهناز قائدشرفی

نقش مجلس در کاهش قدرت طبقات در ایران (نمونه موردی :مجلس نوزدهم و بیستم)/ جعفر نوروزی نژاد

ارزیابی رویکرد مجلس شورای ملّی به سیاست خارجی ایران بر پایه اسناد و مذاکرات مجلس/ محمد امیر احمدزاده

جبهه ی ملی و انتخابات دوره ی بیستم مجلس شورای ملی/ مهدی احمدی

مجلس نوزدهم و نقش آن در تجدید ظهور دولت مطلقه پهلوی/ علی باقری دولت آبادی و علی تشنه دل

بررسی مساله نفت ایران در مجالس نوزدهم و بیستم/ محمد حسین نیا

بررسی مواضع نمایندگان مجلس نوزدهم و بیستم در قبال روابط ایران و آمریکا/ علی باقری دولت آبادی و سارا اکبری

اعتراض فرهنگیان، استعفای شریف امامی و انحلال مجلس بیستم شورای ملی/ سمیه بیاتی

بررسی کارکرد قوانین امور قضایی ایلات و عشایر اسکان یافته در مجلس نوزدهم؛ با مطالعه موردی شاخه چهارلنگ ایل بختیاری/ فریدون اله­یاری و  سمیه بختیاری

زمینه­ ها و عوامل موثر بر اعلان آزاد بودن انتخابات مجلس بیستم توسط شاه/ یحیی مرادی سرابی

بررسی عملکرد نمایندگان استان کردستان در مجلس بیستم شورای ملی/ سیروان رحیمی دهگلان و ویدا رحیمی دهگلان

تحلیل و بررسی نقش علی امینی در روند برگزاری انتخابات بیستمین دورة مجلس شورای ملی/ صفورا طیبی

تحلیلی بر بیانیه آیت الله کاشانی و تأثیر آن بر انحلال مجلس بیستم/ علی اخضری و هاجر مهرجویان

بررسی نقش و جایگاه مطبوعات در انتخابات دوره بیستم مجلس شورای ملی/ علیرضا سمیعی اصفهانی و سیروان رحیمی دهگلان

موافقت نامه های فرهنگی ایران با دول خارجه در مجلس نوزدهم/ فاطمه آرمان و فهیمه حسن پور

جایگاه نفت درمذاکرات مجلس نوزدهم و بیستم/ فاطمه آرمان و فهیمه حسن پور

بررسی قوانین مصوب مجلس نوزدهم شورای ملی/ لیلا مولایی و زهرا موسیوند

عملکرد مطبوعات کرمان در مجلس نوزدهم/ حسن باستانی راد و زهرا گلستانی حتکنی

بررسی قانون موافقت نامه فرهنگی بین ایران و ایتالیا در نوزدهمین دوره مجلس شورای ملی/ مرتضی یوسفی زادگان

بررسی عملکرد مجلس نوزدهم در تأسیس مؤسسه استاندارد/ فریدا فرجی

تاثیر عملکرد مجالس نوزدهم و بیستم بر برنامه های توسعه اقتصادی کشور در دهه 1330/ زهرا حسینی

بررسی مواضع نمایندگان مجلس نوزدهم درباره شکل گیری سازمان ساواک/ علی باقری دولت آبادی و وحید مهدوی راد

بررسی قرارداهای نفتی مجلس نوزدهم شورای ملی (نمونه مورد مطالعه: موافقت نامه شرکت نفت ایران و آجیب مینر آریا ایتالیا)/ علی اکبر کجباف و پیمان باقری

فعالیت های اقتصادی بنیاد پهلوی در دوره مجلس نوزدهم چگونگی شکل گیری/ فرهاد سهامی 

انتخابات مجلس بیستم و احزاب سیاسی/ نادر پروین و سارا قنبری

تاثیرات نوسازی دولت پهلوی بر ترکیب نمایندگان دوره بیستم مجلس شورای ملی/ رضا بیگدلو و کوروش صالحی

بررسی عملکرد جبهه ی ملی پس از کودتای 28 مرداد 1332 و نقش آن در انحلال مجلس بیستم/ علی اخضری، محمد ابراهیمی و مینا معینی

رویکرد نشریات رادیکال (دست راستی) درخصوص انتخابات مجلس بیستم با محوریت روزنامه آتش/ حمید نجار

مجلس نوزدهم و توسعه و عمران روستائی/ علی اصغر چاهیان و علی اکبر تشکری

مواضع مجالس نوزدهم و بیستم نسبت به روابط ایران و مصر/ محمدجعفر بگلو و مجید ملک تبار

عملکرد مجلس نوزدهم شورای ملی/ محمد جعفر چمنکار  و محسن ولی­نژاد ماکویی

بررسی نقش و جایگاه احزاب  در مجالس نوزدهم و بیستم شورای ملّی/ مرتضی دهقان نژاد و علی جعفری و  مرضیه یحیی آبادی

نحوه ی تعامل  دولت دکتر منوچعر اقبال با مجلس 19/ سید علیرضا ابطحی و پریسا امینیان و کیمیا کشتی آرا

نقش آفرینی دوگانه احزاب دولتی ملیون و مردم در دوره ی بیستم مجلس شورای ملی/ محمدجعفر چمنکار و نهاد محمودپوری

بررسی فعالیت نمایندگان لرستان(علی محمد غضنفری وامیر حسین فولادوند) در مجلس نوزدهم شورای ملی (با تکیه بر حوزه های انتخاباتی)/ شمس الدین امرایی

بررسی حقوقی تاثیر روند برگزاری انتخابات دوره بیستم مجلس شورای ملی بر انحلال آن/ محمد رسولی

روند تصویب قانون اصلاحات ارضی/ محمد رضا صادقی

نقش دولت و مجلس بیستم در اعتصاب فرهنگیان/ ابوالفضل اسکندری

بررسی عملکرد مجلس نوزدهم/ رضا نژاد نقی

ترکیب نمایندگان دوره ی نوزدهم مجلس شورای ملی/ نهاد محمودپوری

تاثیر سیاست های اقتصادی مجالس دوره نوزدهم و بیستم  مجلس شوری ملی بر نظام پولی و بانکی ایران/ عزیزالله استپوی

بررسی ترکیب اجتماعی نمایندگان بیستمین دورة مجلس شورای ملی و عوامل انحلال مجلس/ جواد شجاعی

نیروهای مذهبی و انتخابات مجلس بیستم شورای ملی به روایت اسناد از اعتراض به انتخابات تا استقبال از دولت امینی/ رحیم روحبخش

تحلیل مصوبات مجلس نوزدهم شورای ملی درباره آموزش عالی/ جعفر آقازاده

عملکرد مجلس بیستم در خصوص امور بهداشتی و درمانی/ مهدیه موحدی فر و ناهید زندی صادق

علل تأسیس بانک مرکزی و وظایف و اختیارات آن/ فاطمه زینلی

مطبوعات و مجلس نوزدهم/ زهرا گلستانی حتکنی و خدیجه سلیمی و طاهره همتی 

نقش حزب منفردین در دوره بیستم مجلس شورای ملی/ اعظم روزبهانی

تاثیر شرایط اجتماعی-سیاسی بر مجلس نوزدهم در تصویب لایحه اصلاحات ارضی/ زهرا آذرنیوش و مریم صادقی

بررسی تصویب قانون نظام پزشکی در دوره نوزدهم مجلس شورای ملّی/ حسن مجیدی و مهدی احمدی آهنگ

تاثیر تحولات سیاسی و اجتماعی بر تحولات حقوقی زنان طی سالهای 1335 تا1346 با تکیه بر مذاکرات مجالس نوزدهم،بیستم و بیست ویکم/ فریده شوریایی و الهام امیری

بررسی انحلال مجلس بیستم و بازتاب آن در مطبوعات (مطالعه موردی روزنامه کیهان )/ بتول سلیمانی و صفورا سلیمانی

واکنش روحانیون نسبت به تصویب قانون اصلاحات ارضی در مجالس نوزدهم و بیستم/ علیرضا سمیعی اصفهانی  و سارا اکبری

بررسی جایگاه حق اعتصاب در قانون کار سال 1337 ه.ش/ رفیق مصطفایی

روابط ایران و عراق و مواضع مجالس نوزدهم و بیستم نسبت به آن (40-1335)/ مجید ملک تبار و محمد جعفربگلو

عملکرد و بازخورد سیاست چند شغلی مسئولین بر جامعه و تأثیر تصویب قانون«از کجا آورده ای؟» بر این روند اجتماعی/ علی اخضری، مینا معینی و هاجر مهرجویان

انتخابات مجالس نوزدهم و بیستم شورای ملی در حوزه‌های انتخابیه جنوب کشور/ فاطمه امیری­ پری

مجلس نوزدهم شورای ملی آخرین تکاپوهای سیاسی سردار فاخر حکمت/ فاطمه امیری پری و سارا ناطقیان فر

نحوه عملکرد اشخاص، گروه ها و احزاب غیر دولتی در انتخابات مجلس بیستم شورای ملی/ سید محمدحسین محمدی و زهرا اسکندری فرد

مجلس دوره بیستم: انتخابات، پایگاه اجتماعی و طبقاتی نمایندگان (بررسی موردی حوزه کهگیلویه و بویراحمد)/ احمد لعبت فرد

نگاهی به الحاق رسمی بحرین به ایران در مجلس نوزدهم؛ واکنش مخالفان و موافقان/ هادی کشاورز

بررسی قانون موافقتنامه فرهنگی ایران با دولتهای همزمان باتکیه براسناد و مذاکرات مجلس نوزدهم/ نسرین میراخورلو

اسنادی از تخلفات انتخاباتی حزب ملیون و مردم در دورة بیستم مجلس شورای ملی/ مراد سلیمانی زمانه

اللهیار صالح، نماینده راستین جبهه ملی در مجلس بیستم/ زینب دهقان حسام‌پور

کشته شدن خانعلی درتحصن معلمان وتاثیر آن در انحلال مجلس بیستم/ صفورا سلیمانی و بتول سلیمانی

عملکرد مجلس نوزدهم و بیستم در حوزه اصناف و نظام صنفی/ محمد جمالو

مجلس نوزدهم شورای ملی و روح حاکم بر قوانین آن/ صباح خسروی زاده و امین محمدی

بررسی نقش علما وروحانیون در انحلال مجلس بیستم/ بتول و صفورا سلیمانی

تحلیل گفتمان نشست خبری دکتر امینی با مجله امید ایران در انتخابات دوره بیستم مجلس/ فاطمه نصرالهی

بررسی تأثیر  عملکرد جبهه ی ملی و دانشجویان  بر حوادث مجلس بیستم/ فاطمه نصرالهی و زینب مختاری

بررسی پیشینه تاریخی نقش مطبوعات ایران در نشست- های مجلس شورای اسلامی  از آغاز به کار مجلس تا کنون/ سعیده وحیدفر

بررسی انتخابات  دوره بیستم مجلس شورای ملی در حوزه انتخابیه " بوکان"/ زینب امیدیان و شهلا داراب پور

نقش نیرو های اثرگذار غیردولتی در انتخابات مجالس نوزدهم و بیستم/ نفیسه سیاهپوشان

بررسی رأی اعتماد به نخست وزیران در مجلس نوزدهم شورای ملی/ نگار فرامرزی

پایگاه طبقاتی و عملکرد نمایندگان بندرعباس در دوره نوزدهم و بیستم مجلس شورای ملی/ فاطمه نجفی

رابطه تصویب قانون امنیت اجتماعی با تصویب قانون تشکیل ساواک در مجلس نوزدهم/ حسین خمسه ای

انتخابات مجلس بیستم شورای ملی/ زهرا موسیوند

جبهه ملی دوم و انتخابات مجلس بیستم/ زری جاویدی

بررسی عملکرد نمایندگان بوشهر در دوره نوزدهم مجلس شورای ملی/ فاطمه نجفی

بررسی عملکرد امیر حسین خزیمه­ی علم در دوره­های مجالس نوزدهم و بیستم شورای ملی/ مریم سبحانیان

تعاملات دولت با مجلس در دوره ی بیستم مجلس شورای ملی (رویکرد حقوقی)/ محمد وزین کریمیان، بهاره کلاهی و جواد صوفیابادی

رقابتهای انتخاباتی دوره بیستم مجلس شورای ملی (بررسی موردی  شهر ری)/ مراد سلیمانی زمانه

آخرین زمان برای ارسال اصل مقالات به پنجمین همایش تاریخ مجلس 30 فروردین ماه 1393 می باشد.


ical.ir