اسناد محرمانه 15 خرداد در خانه هنرمندان اصفهان


1533 بازدید


اسناد محرمانه قیام 15خرداد در خانه هنرمندان اصفهان به نمایش گذاشته شد. این نمایشگاه به مدت یک هفته دائر خواهد بود .
با ورود به این نمایشگاه 32 قطعه سند و 28 عدد عکس را در قاب‌های شیشه‌ای می‌بینی که در واقع نشان از مبارزات، تظاهرات و دستگیری و سرکوب مردم توسط رژیم در آن سال‌ها است.
مدیر اسناد و کتابخانه ملی اصفهان در این نمایشگاه با بیان اینکه این اسناد از آرشیوهای اسناد ملی تهران، اصفهان، قم، ارومیه و ورامین جمع‌آوری شده است، تصریح کرد: هر کدام از این اسناد و عکس‌ها بیانگر نحوه مبارزات مردم علیه رژیم ستمگر پهلوی و هدایت و رهبری حضرت امام خمینی(ره)برای حفظ ارزش‌های اسلامی است.
وی ادامه داد: اعلامیه‌هایی که از سوی امام خمینی‌(ره) و سایر مراجع برای مبارزات در آن سال‌ها صادر شده و دستورهایی که وزیر وقت در خصوص دستگیری امام صادر کرده بودند، در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است.
رضا شکیبایی با بیان اینکه در میان این اسناد، سندهای محرمانه‌ای هم به چشم می‌خورد، تاکید کرد: در این اسناد سندی که از شهربانی اصفهان به استانداری در تاریخ 23 اردیبهشت ماه سال 42 صادر شده مبنی بر اینکه از توزیع اعلامیه‌ها امام خمینی(ره) در پایانه‌های مسافربری جلوگیری شود، نیز وجود دارد.
وی اضافه کرد: قدیمی‌ترین سند نیز مربوط به 15 خرداد سال 41 و اعلامیه اتحادیه فرهنگیان و دانشجویان ایران در مخالفت با رفراندوم سال 41 است.
مدیر اسناد و کتابخانه ملی اصفهان این اسناد را ثبت یک حادثه تاریخی برشمرد و افزود: هر سندی معتبرترین مدرک تاریخی است که با حفظ و نگهداری آن می‌توان واقعیت‌های تاریخ را نشان داد.
به گزارش فارس این نمایشگاه تا تاریخ 16 خرداد سال جاری در خانه هنرمندان اصفهان برای بازدید عموم دایر است.