تظاهرات مردم در مقابل لانه جاسوسی امریکا


2872 بازدید

تظاهرات مردم در مقابل لانه جاسوسی امریکا
تظاهرات مردم تهران و شهرستانها در حمایت از اقدام انقلابی دانشجویان مسلمان پیرو خط امام به صورت گسترده و در روزهای متمادی ادامه داشت