ژنرالهای شاه در برابر دادگاه از سمت چپ : امیر حسین ربیعی فرمانده نیروی هوایی ،‌مهدی رحیمی فرماندار نظامی تهران ، آیت محققی از فرماندهان نیروی هوایی و سرلشکر ناجی فرماندار نظامی اصفهان


7409 بازدید

ژنرالهای شاه در برابر دادگاه از سمت چپ : امیر حسین ربیعی فرمانده نیروی هوایی ،‌مهدی رحیمی فرماندار نظامی تهران ، آیت محققی از فرماندهان نیروی هوایی و سرلشکر ناجی فرماندار نظامی اصفهان