تجمع مردم ناراضی در مسجد جامع ساری


2247 بازدید

تجمع مردم ناراضی در مسجد جامع ساری
بولتنبطوریکه مشاهده میشود مسجد جامع سارى مرکز فعالیت قشریون مذهبى و محل نصب اعلامیه‏هاى مضره و مرکز اجتماعات متظاهرین شده است در حال حاضر عده‏اى در حدود 300 نفر که بعضى مواقع بر تعداد آنان اضافه و یا کم میشود با چوب و چماق که در داخل مسجد مخفى نموده‏اند کنترل مسجد را در دست دارند این عناصر اجازه نمیدهند که عوامل انتظامى و مأمورین شهربانى و سازمان و افراد ناشناخته بمسجد رفت و آمد نمایند افراد اخلالگر در مسجد تصمیماتى اتخاذ و سپس اجرا مینمایند و بنظر قصدشان درگیر[ى با] مأمورین در داخل مسجد است موضوع در شوراى تأمین مورخه 6/10/57 مطرح و چنین اتخاذ تصمیم شد که جناب استاندار هیئت امناء مسجد و تعدادى از بازاریان درجلسه‏اى دعوت و موضوع را براى آنان تشریح کنند و اضافه نمایند که این عده نظرشان این است تا مأمورین را درگیر و بداخل مسجد بکشانند و سپس بگویند مأمورین انتظامى به داخل مسجد آمده و بخانه خدا تجاوز کرده‏اند. نتیجه متعاقبا اعلام

رخشا

گوینده ـ محتشم

گیرنده ـ دبیرى

ساعت 1230

* حدود پنجاه نفر از پزشکان و دندانپزشکان سارى قرار بود امروز (6/10/57) در بیمارستان بوعلى این شهر گرد هم آیند و نسبت به تشکیل جامعه پزشکان و همبستگى با جامعه پزشکان تهران که با 2000 پزشک و دندانپزشک ایجاد شده بود بحث و مذاکره کنند. ظاهرا ساواک مازندران از این گردهم جلوگیرى کرد. (پرونده 106979، ج 6)