جو ناخوشایندی در اروپا علیه یهودیان حاکم است


1095 بازدید

جو ناخوشایندی در اروپا علیه یهودیان حاکم است

کوکرمن افزود: اعضای پارلمان اروپا نیز تلاشهای خود را برای حمله به یهودیان و اسراییل متمرکز کرده اند و این فضا برای یهودیان دردآور است.

 بگفته "راجر کوکرمن"رهبر یهودیان فرانسه جوعمومی در اروپا برای یهودیان بسیار ناخوشایند است.
بگزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) بنوشته روزنامه صهیونیستی جروزالم پست کوکرمن رئیس سازمان کریف(شورای نمایندگی موسسه های یهودی در فرانسه)روز گذشته (پنجشنبه) در جمع شرکت کنندگان در دومین همایش سالانه دیپلماتیک جروزالم پست در هرتزلیا گفت:اروپایی ها بهتر است که بر بی عدالتی واقعی متمرکز شوند و نه بر سرکوب اقدامات یهودی و حمله به اسراییل.
وی در ادامه از آنچه که وی"عجیب و غریب" یاد کرد اظهارداشت:درتعجبم که چرا دیگر کشورها از جمله ترکیه که ملتهای دیگری را تحت اشغال دارند این قدر به اندازه اسراییل هدف قرار نمیگیرند!
کوکرمن افزود:اینچنین هدف قرار دادن کشور یهود،اسراییل را به یک قربانی (در میان سایر ملتها) تبدیل می کند و برای یهودیان نیز آنتی سمیتیزم توصیف می شود!
وی در ادامه با استناد به افزایش حملات و فعالیتهای انتی سمیتیزم تاکید کرد:یک فضا وجو عمومی در اروپا وجود دارد که برای یهودیان بسیار ناخوشایند است.
کوکرمن گفت:اروپا مکانی بیمار برای حمله به یهودیان در خصوص رسوم باستانی انها شده است و این در زمانی است که مسایل مهمتری از تحریم محصولات اسراییلی و زدن برچسب بر روی محصولات تولیدی اسراییل در شهرکهای به اصطلاح سرزمینهای اشغالی وجود دارد.
رهبر یهودیان فرانسه درخاتمه اضهارداشت: اعضای پارلمان اروپا نیز تلاشهای خود را برای حمله به یهودیان و اسراییل متمرکز کرده اند و این فضا برای یهودیان دردآور است.


قدسنا