اظهارات حسن نزیه رئیس کانون وکلاى دادگسترى


2392 بازدید

اظهارات حسن نزیه رئیس کانون وکلاى دادگسترى
حسن نزیه رئیس کانون وکلاى دادگسترى که بمنظور ملاقات با آیت‏اله خمینى به پاریس رفته و در حال حاضر در فرانسه بسر میبرد، بعدازظهر روز 6/11/57، در مصاحبه‏اى با چند تن از خبرنگاران فرانسوى در پاریس اظهار داشته، حکومت اسلامى آن نیست که شما مینویسید و طرفداران آیت‏اله خمینى تعبیر میکنند. حکومت اسلامى همان حقوق بشر است و اضافه کرده او (نزیه) ابتدا میخواست دکتر شاپور بختیار را به پاریس بکشاند و همان رفتارى را که با سید جلال‏الدین تهرانى کرد با او بکند و افزوده چند نفر از فرماندهان ارتش هنوز خیال میکنند که شاهنشاه بایران مراجعت خواهند کرد، در صورتیکه اگر معظم‏له بایران باز گردند هم براى این فرماندهان ارتشى مخاطره‏آمیز است و هم براى شاهنشاه.ارزیابى خبر : انجام مصاحبه و اظهارات فوق از ناحیه حسن نزیه صحت دارد.

اقدامات انجام شده : مراتب به نخست وزیرى اعلام گردیده است.

* روزنامه خراسان امروز (6/11/57) نامه‏اى را که شاپور بختیار براى امام خمینى نوشته بود و در آن علت بستن فرودگاههاى کشور را غیر مستقیم توجیه کرده بود، چاپ کرد. «تصور اینجانب در شرایط کنونى و به سبب تحریکات گوناگون و حالت عصیانى که در گروههاى موافق و مخالف وجود دارد، بازگشت آن وجود مغتنم موجب تشنجات و اختلالاتى خواهد شد که دولت را از ادامه برنامه‏اى که متفق‏الیه آزادى خواهان خداپرست ایران است باز خواهد داشت.» (ش 8563، ص 1) او در این نامه باز با لحن غیر مستقیم به امام گفته بود که پس از آمدن به ایران هر اقدامى مغایر با قانون اساسى را نخواهد پذیرفت.