آیت الله گلپایگانی : مى‏ترسم تلگراف کنم به نفع دولت تمام شود


1562 بازدید

آیت الله گلپایگانی : مى‏ترسم تلگراف کنم به نفع دولت تمام شود
درباره : آیت‏اله گلپایگانى

از : 316 تاریخ 15/4/48محترما معروض مى‏دارد.

برابر اعلام ساواک قم روز 25/3/48 طلبه‏اى که اهل بهشهر بوده و مشخصاتش معلوم نگردید به منزل نامبرده وارد و ضمن صحبت اظهار داشته در شهرستان بهشهر و حومه آن در حدود 35 نفر طلبه هست و اگر به وضع آنها رسیدگى شود بر تعدادشان افزوده خواهد شد ضمنا کوهستانى1 (از روحانیون موجه مقیم استان مازندران) در آن شهرستان نفوذ داشته و اغلب مردم مرید وى هستند و تا اندازه‏اى به وضع طلاب رسیدگى مى‏نماید وى افزوده در نزدیک بهشهر و در خلیل محله یا خلیج محله مدرسه‏اى وجود دارد که اگر آن را تعمیر نکنند2 به تصرف اداره اوقاف و یا آموزش و پرورش در خواهد آمد. گلپایگانى اظهار داشته یکى از ثروتمندان بهشهر به نام معینى از مریدان او مى‏باشد دستور خواهد داد که شخص اخیرالذکر به طلاب شهریه بدهد (به طلاب مجرد نفرى 100 ریال و معیل 200 ریال و مدرسین 300 ریال) گلپایگانى افزوده اگر ما در آنجا شهریه بدهیم و اسم ما در آنجا باشد ضمن آنکه دولتیها دیگر به طلاب کارى نداشته و از ما حساب مى‏برند دستگاه تصور مى‏کند تمام طلاب ایران تحت نظر حوزه علمیه قم اداره مى‏شود و این امر در نظرشان بزرگ جلوه کرده و براى روحانیت ارزش بیشترى قائل مى‏شوند گلپایگانى اضافه نموده در شهررى جنب شاهزاده عبدالعظیم مدرسه‏اى وجود دارد که اداره اوقاف قصد تصرف آنجا را داشت لکن ما پس از اطلاع بلافاصله به طلاب شهریه دادیم دیگر اداره مزبور با آن مدرسه کار ندارند و همچنین چندى قبل که آقاى محمد از لنگرود خبر داد که سازمان اوقاف مى‏خواهد مدرسه آن شهرستان را تصرف کند باز هم ما اقدام کردیم همین که اوقاف متوجه شد اسم ما در آنجاست خود را کنار کشید.

گلپایگانى موضوع را به وضع عراق و دستگیرى فرزند آیت‏اله حکیم کشانیده و اظهار نموده یک نفر تهرانى تعریف مى‏کرد کلیه تلگرافاتى که تاکنون به عراق مخابره شده همه به نفع دستگاه بوده و نه به نفع مسلمین و حکیم لکن نمى‏دانم حالا چه کنم مى‏ترسم تلگراف کنم به نفع دولت تمام شود ولى صافى اظهار داشته دولت فلان فلان شده ایران مى‏خواهد یک بلوا به راه بیاندازد و به همین جهت دست به تحریکات دامنه‏دارى زده است و حتى حاضر است به منظور تضعیف موقعیت عراق آقاى حکیم را به کشتن بدهد گلپایگانى ضمن تأیید اظهارات صافى چنین گفته است.

ما تلگراف نمى‏کنیم و در جواب مردم مى‏گوئیم اگر تلگراف مخابره نمائیم ممکن است به ضرر حکیم تمام شود زیرا وقتى حکومت عراق متوجه شود که حکیم منتسب به دولت ایران است او را بیشتر تحت فشار مى‏گذارند اگر صلاح باشد حکیم قبلاً مراتب را کتبا اعلام مى‏نماید آن وقت راجع به تلگراف تصمیم مى‏گیریم ضمنا گلپایگانى اضافه نموده وقتى که خمینى را گرفتند به آقاى حکیم گفته ممکن است دولت خمینى را نابود کند حکیم پاسخ داده بود ما چه کار کنیم این امر بعید است و شاید دروغ باشد حالا بهتر است ما هم به حکیم همین جواب را بدهیم.

نظریه.

با عرض اینکه نسبت به شناسائى معینى اقدام گردید و چنانچه گلپایگانى قصد عملى نمودن طرح خود را به وسیله شخص مزبور داشت از انجام آن از طریق ایجاد محدودیت جهت معینى خنثى و جلوگیرى خواهد شد مراتب استحضارا معروض گردید.

رئیس بخش 316 ـ ازغندى رئیس اداره یکم عملیات و بررسى. ثابتى

ثابتى 18/4/48

نسخه اول در پرونده شیخ على صافى بایگانى گردید 22/5/481ـ آیت‏اللّه‏ آقاى حاج شیخ محمد کوهستانى عالمى ربانى، فقیهى سبحانى، زاهدى عابد و از مشاهیر علماء معاصر مى‏باشد. ایشان در قریه کوهستان یکى از قراء بهشهر متولد گردید و پس از طى نمودند مراحل مقدماتى به نجف اشرف عزیمت نمود و از محضر اساتیدى چون نائینى و سید ابوالحسن اصفهانى بهره‏مند شد. معظم‏له پس از وصول به مقام اجتهاد به وطن بازگشت و در همان کوهستان به دور از هیاهوى شهر به تدریس و ارشاد مردم پرداخت و قلوب جمع زیادى از مردم مسلمان مازندران و دیگر بلاد را مسخر زهد و ورع خویش ساخت. تا جائى که مردم از تقدیم جان و مال خود در مقدم او مضایقه نمى‏کردند.

وى در همان محل کوچک چندین مدرسه بنا نمود و به تربیت طلاب علوم دینى پرداخت که صدها نفر مجتهد و فاضل همچون شهید هاشمى‏نژاد از آنجا برخاسته‏اند از وى کرامات زیادى نقل کرده‏اند که همگى نشانه زهد و تقوى این شخصیت عالى مقام است.

آیت‏اللّه‏ کوهستانى در ماه ذیقعده 1391 ه ق به کسالت تنگى نفس و قلب مبتلا گردید و در ربیع‏الاول 1392 دار فانى را وداع نمود و پس از تشییع بى نظیر در کنار حرم مطهر ثامن‏الائمه مدفون گردید.

2ـ اصل: نشود.