اخراج یک مهندس به جرم رفتن به مسجد!


1772 بازدید

اخراج یک مهندس به جرم رفتن به مسجد!
به موجب سند زیر یکی از مهندسین کارخانه قند شیروان، صرفاً به دلیل آنکه به مسجد می‌رفت توسط هژبر یزدانی رئیس کارخانه اخراج شده است.