مقبره آیت‌الله مدرس را چه کسی خراب کرد؟


مجله خواندنیها؛ آذرماه 1320
 


مقبره آیت‌الله مدرس را چه کسی خراب کرد؟