درخواست از طلاب جهت مقابله با ایجاد شبهات دینی در بین مردم


2326 بازدید

درخواست از طلاب جهت مقابله با ایجاد شبهات دینی در بین مردم
درباره تعطیل دروس علوم دینى در حوزه علمیه قمشماره : 820/21 تاریخ 29/3/56

از : سازمان اطلاعات و امنیت قم

به : مدیریت کل اداره سوم 312

باستحضار میرساند در تاریخ 25/3/36 آیات ثلاثه مقیم قم پس از اعلام تعطیل تابستانى دروس علوم دینى در حوزه علمیه. آیت‏اله گلپایگانى در ساعت 1000 در محل مسجد اعظم پس از خاتمه درس ضمن سخنرانى اظهار داشت در مدارس این مملکت که تشکیلات اولیه آن در خارج طرح‏ریزى شده کلیه ادیان مثل مسیحى. یهودى و نصرانى در بین مردم شک و شبهه ایجاد کرده‏اند پس وظیفه شما است که ضمن بازگو کردن احکام دین این تردید و شبهه را رفع به‏نمائید زیرا خوشبختانه اتفاق افتاده است وقتى که با این گونه اشخاص به صحبت مى‏نشینیم با چند کلمه سئوال و جواب بآنها روشن شده و از ما تشکر مینمایند. همانطورى که در اثر وجود مدارس پیشرفته دیگران اسلحه تفنگ ساخته‏اند و با آن پیش میروند ما هم باید در مقابل اینگونه شبهات اسلحه خود را آماده نمائیم که اسلحه ما عبارت است از دانش و علم و بوسیله کتاب و جزوه مردم را به اعتقادات خود آشنا نموده و احکام قرآن را بمردم یاد میدهیم. خداوند در این راه به شما توفیق عنایت فرماید.

سخنرانى نامبرده ساعت 1100 خاتمه پذیرفت و طلاب متفرق شدند.

ضمنا طلاب مقیم قم روز 29/3/36 پس از اخذ شهریه خود بتدریج قم را ترک خواهند نمود.

رئیس سازمان اطلاعات و امنیت قم ـ معینى

در گزارش وقایع روزانه درج شد. 2/4/36 اصل در 129343 است در پرونده 9292 بایگانى شود. 12/3/36