گزارش ساواک در مورد رشوه گیری شریف امامی رئیس سنا

پرداخت رشوه برای شناسایی دولت اسرائیل از سوی ایران

تلاش ناکام رژیم صهیونیستی


اشاره :

در زمان محمد ساعد مراغه‌ای،‌ نخست‌وزیر وقت‌ ایران‌، در چهاردهم‌ اسفند‌ ۱۳۲۸ (پنجم‌ مارس‌ ۱۹۵۰) موضوع‌ شناسایی‌ اسراییل ‌مطرح‌ شد و به‌ اتفاق آرا مورد تصویب‌ قرار گرفت‌، اما اطلاعیه‌ رسمی‌ دولت ایران ‌پس‌ از ۱۰روز در بیست‌ و سوم‌ اسفند 1328 انتشار یافت‌.

به همین مناسبت سند ساواک را در اینجا منتشر کردیم که نشان می دهد تلاش رژیم صهیونیستی برای شناسایی کامل اسرائیل از سوی رژیم شاه همچنان ادامه داشته است.

متن کامل سند پیش رو به شرح زیر است:

شماره: 15326/ 322                                                                                               تاریخ: 43/5/04

شناسایی اسرائیل از طرف ایران

   پس از شناسایی دولت اسرائیل به‌طور «دوفاکتو» از طرف دولت ایران، دولت اسرائیل همه ماهه‌ مبلغ دو میلیون تومان برای تبلیغ توسط آقایان گلشائیان و علی وثوق و احمد آرامش خرج می‌کند که در پس پرده آقای مهندس شریف‌امامی رئیس مجلس سنا هم در آن دخالت دارد به‌ طوری که منبع اظهار نموده در مسافرت اخیر مهندس شریف‌امامی به اسرائیل چهار میلیون تومان به او پرداخت گردیده که ترتیب شناسایی دولت اسرائیل را بدهد.


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
پرداخت رشوه برای شناسایی دولت اسرائیل از سوی ایران