5 سند از دوران مبارزه مرحوم شیبانی


794 بازدید

مرحوم عباس شیبانی از پیشکسوتان مبارزه با رژیم شاه بود که در کارنامه‌اش حضور در  کمیته دانشگاه نهضت مل و  نهضت آزادی پیش از انقلاب و 13 سال زندان را دارد. شیبانی پس از پیروزی انقلاب، مسئولیت‌های متعددی از جمله عضویت در شورای انقلاب، نمایندگی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضویت در شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی را در کارنامه دارد.

موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، به مناسبت درگذشت مرحوم شیبانی، بخشی از اسناد مربوط به دوران مبارزه او را منتشر می‌کند.


5 سند از دوران مبارزه مرحوم شیبانی

اظهارنظر مقدم، رئیس اداره‌کل سوم درباره مرحوم شیبانی خطاب به ساواک تهران در سال 1350

گزارش بخش 312 ساواک درباره مرحوم شیبانی در سال 1348