آماده باش نظامی دولت برای سرکوب مخالفین رابطه با اسرائیل


1633 بازدید

سند زیر نشان می‌دهد که ساواک و شهربانی قم در اردیبهشت سال 1343 برای سرکوب مخالفین رابطه با اسرائیل چه تدابیر نظامی گسترده‌ای را تدارک دیده بودند.


آماده باش نظامی دولت برای سرکوب مخالفین رابطه با اسرائیل