تصاویری از ارتشبد غلامعلی اویسی فرماندار نظامی تهران در دوران انقلاب


4321 بازدید

تصاویری از ارتشبد غلامعلی اویسی فرماندار نظامی تهران در دوران انقلاباویسی در کنار محمود جم و امیرعباس هویدا