درخواست امام از مادر شهید به روایت دباغ


1345 بازدید

درخواست امام از مادر شهید به روایت دباغ

  بهشت زیر پای مادران است؛ بارها این جمله را شنیده‌ایم و این است مقام والای مادر؛ گاهی همین مادران از بهشت هم عبور می‌کنند و می‌خواهند مقرب درگاه الهی شوند آنها با فرستادن عزیزانشان به میدان‌های نبرد حق علیه باطل، بهترین معامله را با پروردگار خویش کرده و به مقامی می‌رسند که بزرگان از آنها طلب شفاعت می‌کنند.

مرضیه حدیدچی (دباغ) که زنان مبارز انقلاب اسلامی، مسئول حفاظت حضرت امام و بیت ایشان در نوفل لوشاتو و پرستار خستگی‌ناپذیر جبهه‌های جنگ بود، روایتی را از دیدار خانواده شهدا و درخواست امام از مادران شهدا بیان می‌کند.

                                                                ***

خدمت امام بودم؛ خانواده شهدا دیدار خصوصی با امام خمینی(ره) داشتند؛ آنها آمدند داخل منزل؛ امام روی صندلی خود نشسته بودند؛ بنده هم کنار نشسته بودم؛ امام شروع کردند به صحبت کردن و احوالپرسی با خانواده شهدا. مادران شهدا عکس فرزندان خود را در دست داشتند؛ امام بعد از احوالپرسی، سؤال کردند: «این شهدا مادر هم دارند؟»

مادران شهدا به امام معرفی شدند؛ ایشان دست روی سینه گذاشتند و خطاب به مادران شهدا فرمودند: «مادران! در روز قیامت شفاعت از ما یادتان نرود».


فارس