شرح تبعید شیخ احمد کافی توسط رژیم پهلوی


578 بازدید
شیخ احمدکافی

شرح تبعید شیخ احمد کافی توسط رژیم پهلوی

شیخ احمد کافی دو سال قبل از رحلتش، در سال1355 شمسی به مدت دو سال از سوی رژیم پهلوی به شهر ایلام تبعید شد. 

او در دوران تبعید خود در ایلام با وجود سخت گیری های بیش از حد و فشارهای روحی فراوان از انجام وظیفه دینی و فعالیت های مذهبی خویش دست نکشید و همراه با روحانیون و مردم متدین ایلام توانست نیات خالصانه و تبلیغات موثر مذهبی و ارشادات دینی، اقدامات سازنده و موثری را در تبعیدگاه ایلام به نفع مردم انجام دهد.

کافی با اینکه در مدت تبعید تحت فشار ساواک بود و هر روز به عناوین مختلف او را به شکنجه روحی و عذاب جسمی گرفتار می‌کردند توانست در ایلام بذر انقلاب را با اعمال و کردار نیک مردمی خود بیفشاند و آنجا را به یک کانون پر جوش و خروش و فعال مردمی مبدل سازد. از رهگذر ارشادات دینی و روشنگری های مذهبی او چند باب مغازه مشروب فروشی در ایلام تعطیل شد.

همچنین در مدت اقامت شیخ احمد کافی در ایلام از فروش نوشابه پپسی کولا که از سود آن به نفع تبلیغات بهائیان استفاده می‌شد جلوگیری به عمل آمد. بدین ترتیب مردم ایلام به این شکل با فرقه ضاله بهائیت به مبارزه پرداختند.


کتاب