اعلامیه های مضرّه ....


2065 بازدید

اعلامیه های مضرّه ....
اطلاعیه

ریاست محترم ساواک قمبطوریکه اینجانب مشاهده نمودم در ساعت 30/7 دقیقه بعدازظهر روز 31/1/45 در راهرو مدرسه فیضیه 2 نوع اعلامیه مضرّه که چندى قبل در حوزه علمیه قم پخش شده است و تحت عنوان اعلام خطر و باطلاع عموم میرساند چسبانیده بود و فورا بدون اینکه کسى متوجّه شود هر دو اعلامیه را از دیوار کندم اینک هر دو اعلامیه به پیوست تقدیم میگردد.

سید رضا طباطبائى

فعلاً بایگانى و تحقیق نموده که بوسیله چه کسى نصب شده است 1/2/45