برگزاری نماز میت حسنعلی منصور در شهر ری


 برگزاری نماز میت حسنعلی منصور در شهر ری
مراسم نماز میت حسنعلی منصور در روز پنجشنبه هشتم بهمن ماه 1343 در صحن بیرونی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی برگزار شد. در این عکس حاج سلطان العلما نماز میت را بر پیکر حسنعلی منصور می خواند در حالی که هویدا نخست وزیر و دکتر هدایتی وزیر آموزش پرورش و چند نفر دیگر از مقام ها در صف نماز دیده می شوند.

ساواک در تاریخ نوزدهم تیرماه 1337 در سندی راجع به زندگی نامه حسنعلی منصور می نویسد:

«... لیاقت و شایستگی ندارد، حتی به علت ترقی بی جهتی که نموده (به علت نفوذ پدرش و اینکه دکتر اقبال به پدر او مدیون بود، او را به این سمت منصوب کرد) مورد تنفر قاطبه جوانان قرار گرفت‌».

حسنعلی منصور در سال 1338 مدتی وزیر کار و سپس وزیر بازرگانی شد. او در سال 1340 «کانون مترقی‌» را تشکیل داد و خود ریاست آن را بر عهده گرفت‌. در سال 1341 به سمت مدیرعامل شرکت بیمه منصوب گردید و در سال 1342 در رأس یک گروه 42 نفری از اعضای کانون مترقی به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شد. وی در همان سال «حزب ایران نوین‌» را تأسیس کرد. در تاریخ 17 اسفند 1342 به دستور شاه به نخست وزیری ایران منصوب شد. منصور از مهره‌هایی بود که توسط انگلیسی‌ها به آمریکا معرفی گردید و بنابراین حمایت هر دو قدرت را پشت سر داشت و در واقع روی کار آمدن او توسط «جانسون‌» رییس جمهور وقت آمریکا و سازمان «سیا» صورت گرفت‌. او در دوره نخست وزیری خود اقدام به تصویب لایحه کاپیتولاسیون در اعطای مصونیت به مستشاران نظامی آمریکایی نمود و در پی اعتراض شدید و سخنان کوبنده امام خمینی در تشریح کاپیتولاسیون‌، در آبان سال 1343 مبادرت به تبعید ایشان به ترکیه کرد. بر اساس گزارش ساواک‌، وی از اعضای «لژ پهلوی‌» و «باشگاه بین‌المللی لاینز» بود. سرانجام حسنعلی منصور در اول بهمن ماه 1343 در جلوی مجلس شورای ملی به ضرب گلوله محمد بخارایی عضو هیأت مؤتلفه اسلامی ترور شد و در پنجم بهمن همان سال در بیمارستان درگذشت‌.


نخستین اتوبوس در ایران در شهر رشت