ثروتمندترین ولیعهد جهان


ثروتمندترین ولیعهد جهان
اشاره:

در سالهای ابتدایی دهه 50 علی‌رغم بالا رفتن فزاینده قیمت نفت و افزایش چشمگیر بودجه کشور، هنوز هم بسیاری از مردم در اقصی نقاط ایران با فقر و گرسنگی و نبود حداقل امکانات زندگی و یا مشکلات شدید اقتصادی دست به گریبان بودند. در سوی دیگر، خاندان پهلوی با پول‌های بادآورده حاصل از فروش نفت، هر روز بر میزان دارایی‌های خود افزوده و صاحب ثروتی افسانه‌ای گردیده بودند. در این بین رضا پهلوی هم در جایگاه ولیعهد از این ثروت بی‌نصیب نمانده و طبق سند حاضر عنوان «ثروتمندترین ولیعهد جهان» را یدک می‌کشید.

در سال‌های اخیر رضا پهلوی از پاسخ به این پرسش ساده در محافل خبری طفره می‌رود که در چهل سال اخیر منبع درآمدش از کجا تأمین می‌شود، و شغلش چیست؟ او در سال 1391 در مصاحبه‌ای با رادیو فردا گفت «برای تأمین معاش خانواده خود از مادرش کمک می‌گیرد.» اما مادرش فرح پهلوی مدعی است که آنها همه اموال خود را در دیماه سال 1357 در ایران برجای گذاشتند! و به مصر رفتند.