مبارزه با گرانی به سبک رژیم پهلوی


 مبارزه با گرانی به سبک رژیم پهلوی
در حکومت پهلوی یکی از سیاست های فرهنگی که دنبال می شد به نام مدرن سازی کشور ترویج و توسعه کاباره ها و مراکز ابتذال فرهنگی بود که نمونه بارز آن ایجاد مراکز مشروب خواری و اجرای برنامه های ضد اخلاقی بدون در نظر گرفتن گرایش های عمومی مردم به دین و رعایت اخلاق بود.

در تصویری که مشاهده می کنید بجای مبارزه واقعی با گرانی که از سالهای 1354 بدنبال افزایش قیمت ها کالاهای ضروری مردم، اطلاعیه مدیران کاباره های تهران را درباره افزایش ندادن قیمت ها در هشت کاباره مشهور تهران در آن زمان در روزنامه های کثیرالانتشار کیهان و اطلاعات مشاهده می کنید.