تصویری از میدان ولیعهد قبل از انقلاب (میدان ولیعصر)


1734 بازدید

تصویری از میدان ولیعهد قبل از انقلاب (میدان ولیعصر)