تصویری از میدان ولیعهد قبل از انقلاب (میدان ولیعصر)


1676 بازدید

تصویری از میدان ولیعهد قبل از انقلاب (میدان ولیعصر)