پایان دیجیتال سازی نقشه‌های تاریخی مرکز اسناد کتابخانه مجلس


1571 بازدید

پایان دیجیتال سازی نقشه‌های تاریخی مرکز اسناد کتابخانه مجلس
 

کلیه نقشه‌های تاریخی موجود در مرکز اسناد کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی دیجیتال سازی شد.

به گزارش روابط عمومی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی احمد مظفرمقام کارشناس مرکز اسناد کتابخانه مجلس از اتمام اسکن نقشه‌های تاریخی مرکز اسناد کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: نقشه‌های تاریخی از جمله منابع مهم اطلاعاتی جغرافیایی محسوب می‌شوند و نقش مهمی در اطلاع رسانی در این حوزه دارند، نقشه‌ها در واقع ترسیم‌کننده موقعیت‌ها و مرزهای جغرافیایی جوامع و دولت‌های گذشته و امروزند.

وی افزود: واحد دیداری و شنیداری یکی از واحدهای مرکز اسناد کتابخانه مجلس است که شامل منابعی چون آلبوم‌های عکس نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مجلس سنا، مجلس شورای ملی، نوارهای کاست و حلقه‌های صوتی، پوسترها و نقشه‌ها است.

مظفرمقام گفت: نقشه‌های تاریخی موجود در این مرکز شامل بیش از 350  sheet نقشه می باشد که با همکاری همکاران این واحد و به خصوص خانم شقایق غنیان با کیفیت بالا تصویربرداری شده و مراحل سازماندهی و فهرست‌نویسی آن آغاز شده است.

وی گفت: ‌پوشش زمانی نقشه‌ها به طور پراکنده بازه زمانی دوره هخامنشیان تا کنون را شامل می‌شود.

مظفرمقام در خصوص ابعاد این نقشه‌ها گفت: در ابعاد نقشه‌ها تنوع فراوانی وجود دارد و از اندازه A2 تا ابعاد بزرگ‌تر را شامل می‌شود که بزرگترین نقشه اسکن شده به مساحت حدوداً چهار متر مربع می‌باشد.

کارشناس بخش فراهم آوری کتابخانه مجلس گفت: با توجه به ابعاد این نقشه‌ها و ضرورت تصویربرداری از آنها به منظور جلوگیری از آُسیب‌رسانی و حفظ آن برای آیندگان امر دیجیتال سازی آن به پایان رسیده است.

 


ical.ir