کمکهای شاهانه در شرایط محرومیت اکثریت روستاها و شهرها

اختصاص وام به سیستم آب رسانی انگلیس و محروم ماندن روستاهای ایران


پرداخت وام یک میلیارد و دویست میلیون دلاری درچند قسط توسط رژیم پهلوی به انگلیس برای بهبود سیستم آبی رسانی و دفع فاضلاب لندن. این در شرایطی بود که در آن سالها فقط چهاردرصد روستاهای ایران به برق و تنها یک درصد روستاها به لوله کشی آب آشامیدنی دسترسی داشتند.  

ایران پیش از انقلاب اسلامی، در سال ۱۳۵۰ قرارداد خرید هزار و ۵۰۰ دستگاه تانک چیفتن و خودروی زرهی را با بریتانیا بست، اما این تانک‌ها هرگز تحویل داده نشد. از زمان پیروزی انقلاب در ایران انگلیس  حاضر نشده است تانک ها را به ایران تحویل دهد و نه 400 میلیون پوند مبلغ پرداختی ایران را تحویل می دهد. 


روزنامه اطلاعات هشتم آبان 1353
اختصاص وام به سیستم آب رسانی انگلیس و محروم ماندن روستاهای ایران