ترس شاه از افشاء رابطه با اسرائیل‌


2146 بازدید

ترس شاه از افشاء رابطه با اسرائیل‌
پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر
مفتخراً به شرف عرض می‌رساند:
در تاریخ 5/7/57 طی گزارشی به شرف عرض رسید که «مناخیم بگین» نخست‌وزیر اسرائیل اظهار تمایل نموده در صورتی که رأی انور ملوکانه استقرار پذیرد به منظور تقدیم عرایضی پیرامون تحولات حاصله در کنفرانس «کمپ‌دیوید» به طور غیر رسمی به تهران مسافرت کرده و به پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر شرفیاب گردد.
در پاسخ استدعای مناخیم بگین مقرر گردید تاریخ مسافرت را متعاقباً اعلام خواهیم داشت که اوامر صادره به همین نحو به رابط سرویس اسرائیل ابلاغ گردید تا به مقامات متبوعه‌اش اطلاع دهد.
دکتر «کیمخی» معاون سرویس اسرائیل که به مناسبت کنفرانس سه جانبه (سرویسهای ایران‌ـ ترکیه ـ اسرائیل) به تهران آمده در تاریخ 2/10/57 طی ملاقاتی با جان‌نثار اظهار داشت چنانچه شاهنشاه آریامهر اراده فرمایند وزیر امور خارجه اسرائیل افتخار خواهد داشت در هر تاریخی که تعیین شود به ایران مسافرت کرده و به منظور تقدیم مراتب همبستگی دولت و ملت اسرائیل و نیز تقدیم عرایضی پیرامون تحولات اخیر خاورمیانه به پیشگاه شاهنشاه به حضور معظم له شرفیاب گردد.
جان‌نثار سپهبد ناصر مقدم
از شرف عرض پیشگاه مبارک شاهنشاه آریامهر گذشت
مقرر فرمودند در زمان حال به مصلحت نیست. امکان علنی شدن وجود ندارد، در آینده اقدام خواهد شد.
سپهبد مقدم 3/10/57